Arcy-sur-Cure

De bewoners van de Yonne hebben de voorouderlijke en verbazende gewoonte om van hun ondergrondse gewelven plaatsen te maken die zich lenen tot werken, leven en plezier maken. In Aubigny draagt de indrukwekkende ondergrondse witte steengroeve – men vergeet er snel waar de bodem is en waar het plafond! – de ontroerende afdruk van de eminente steenhouwers. In Arcy-sur-Cure leggen de grotten, versierd met schilderingen van meer dan 28 000 jaar oud, de kunst uit de tijd van de vroegste volkeren bloot. Het verbazende doolhof van de Kelders van Bailly te Saint-Bris-Le-Vineux is net als de Crémant (schuimwijn) de Bourgogne die het herbergt een schat. Wat de crypten van Saint-Germain te Auxerre betreft: het is een uitzonderlijke en simpelweg magische plaats!

Lees meer