Binnenkort een traumahelikopter voor Nevers?

Vertaald uit FR naar NL

Het Regionaal Bureau voor de Gezondheid (ARS) beslist, na grondig onderzoek, in het voorjaar van 2017 of een traumahelikopter wordt toegevoegd aan de “Service mobile d’Urgence et de Réanimation” (SMUR). De realisatie van dit project komt steeds dichterbij, vooral omdat de naburige departementen (de Allier en de Cher) niet over deze voorziening beschikken.
De Nièvre is het enige departement in de Bourgogne dat nog geen “hélismur” heeft, terwijl bijna achtentwintigduizend mensen (12 % van de bevolking) zich op meer dan een half uur van een spoedeisende hulpverlening of mobiele hulpdienst bevinden. Het Regionale Bureau voor de Gezondheidszorg heeft becijferd dat het zal gaan om 550 tot 750 vliegbewegingen per jaar.
Auxerre (Yonne), Dijon (Côte-d’Or) en Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ondersteunen de noodzaak van dit project, maar zijn slechts ten dele tevreden omdat het oostelijk deel van de Morvan vanwege grote weersverschillen nog steeds niet binnen een half uur bereikt kan worden.

Drie scenario’s worden overwogen

  1. Een trauma helikopter in Nevers
    Deze is verzekerd van zeker 750 vluchten per jaar, rekening houdend met mogelijke opdrachten uit de departementen Allier en Cher.
  2. Een traumahelikoper in Nevers en een mobiele intensive-care in Château-Chinon
    De ARS is van mening dat de geografische ligging van Château-Chinon en haar omgeving er voor zal zorgen dat dit gebied onevenredig vaak gebruik zal maken van de helikopter uit Nevers. Op dit moment is er geen mobiele hulpverlening voor dit gebied. Zo’n noodvoorziening in Château-Chinon zou het aantal vliegbewegingen kunnen terugbrengen tot 550.
  3. Geen traumahelikopter in Nevers
    Dit zou een verhoging van de activiteiten voor Auxerre, Chalon-sur-Saône en Dijon betekenen met langere vluchten van het ene naar het andere ziekenhuis. Dijon stelt nog als extra voorwaarde dat de helikopter uitgerust zou moeten worden om in moeilijke weersomstandigheden te kunnen vliegen en een landingsplek zou moeten krijgen bij het Universitair Ziekenhuis in plaats van in Longvic (het vliegveld van Dijon-Bourgogne).

Aart Sierksma

Bron: ljdc, Bientôt un hélicoptère sanitaire pour l’hôpital de Nevers? [ ]