Uitnodiging ALV Association BZ 2017

Uitnodiging ALV

Bij deze nodigt BZ u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze Association die op 21 april om 11.00 uur wordt gehouden in Le Cocon de Morvan in Préporché
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 22 april 2016
3. Jaarverslag 2016
4. Financieel Jaarverslag 2016 en begroting 2017
5. Samenstelling en verkiezing Bestuur
6. Rondvraag
7. Sluiting vergadering

12.30 uur Repas verzorgd door “Le cocon du Morvan”

Geinteresseerde abonnees, die de vergadering willen bijwonen, dienen zich vóór 17 april aan te melden via bureau@bourgondischezaken.com

Uitnodiging ALV Association BZ 2016

Uitnodiging ALV

Bij deze nodigt BZ u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze Association die op 22 april om 14.00 uur wordt gehouden in:

L’Office de tourisme du Sud Morvan
11, place Lafayette
58290 Moulins-Engilbert

De agenda zal zijn:

1. Activiteitenverslag 2015
2. Financieel Verslag 2015
3. Verkiezing van de secretaris

ad 3: Elsa Telder heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris van de Association.