Uitnodiging ALV Association BZ 2018

Uitnodiging ALV

Agenda Algemene Ledenvergadering
te houden op 25 april 2018  om 14.00 uur in Château de Frétoy (71360 Morlet).

14.00 uur Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 april 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2018
  Jaarrekening en balans
  Begroting 2018
 5. Bezoek website en andere zaken
  Ida Rouwenhorst legt uit wat invloed heeft op de bezoekerscijfers van de website.
  Ook geeft Ida een overzicht van alle taken om te zorgen voor de uitgave van het magazine en het up-to-date houden van de website.
 6. Samenstelling en verkiezing Bestuur
  Zittende bestuursleden: Marianne Claus, Louise Roy en Elsa Telder.
  Louise treedt af en is niet herkiesbaar.
  De kandidaat bestuursleden Jurriaan Geldermans en Anja Verheij stellen zich voor.
  Verkiezing Jurriaan Geldermans en Anja Verheij
 7. Voorstellen nieuwe hoofdredacteur
  Ida Rouwenhorst introduceert Saskia Relker, nieuwe hoofdredacteur miv volgende jaargang
 8. Plannen 2018
  Golftoernooi met verrassingsdiner
  Schrijfcursus
 9. Rondvraag
 10. Sluiting vergadering

16.00 – 18.00 uur High Tea

Geïnteresseerde abonnees die de vergadering willen bijwonen, dienen zich vóór 20 april aan te melden via bureau@bourgondischezaken.com

Uitnodiging ALV Association BZ 2016

Uitnodiging ALV

Bij deze nodigt BZ u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze Association die op 22 april om 14.00 uur wordt gehouden in:

L’Office de tourisme du Sud Morvan
11, place Lafayette
58290 Moulins-Engilbert

De agenda zal zijn:

1. Activiteitenverslag 2015
2. Financieel Verslag 2015
3. Verkiezing van de secretaris

ad 3: Elsa Telder heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris van de Association.