De installatie van zes windmolens in Bazolles

Vertaald uit FR naar NL

Wilt u meepraten over de vestiging van zes windturbines in Bazolles? Het openbaar onderzoek vindt plaats van maandag 15 oktober tot zaterdag 17 november.
Het dossier ligt ter inzage in de volgende gemeentehuizen: Achun, Aunay-en-Bazois, Bazolles, Crux-la-Ville , La Colancelle, Montapas, Mont-et-Marré, Rouy, Saint-Maurice, Saint-Saulge, Vitry-Laché. In dit dossier vind je een studie naar de gevolgen van de windmolens voor de omgeving, een aparte studie over de mogelijke gevaren en een milieuonderzoek.
Het gaat hier om zes windturbines met een capaciteit van maximaal 2,4 MW met een maximale hoogte van 149,50 m.
Dit windmolenproject is eigendom van ‘Global Wind Power’, dat ook projecten in Cercy-la-Tour en rond Luzy uitvoert.

Praktische informatie:
Het register ligt ter inzage voor het publiek in het gemeentehuis van Bazolles. Opmerkingen kunnen ook naar de prefectuur worden gemaild.
De onderzoekscommissie is beschikbaar op maandag 15 oktober van 15.00 tot 18.00 uur in het stadhuis van Bazolles; Donderdag 25 oktober van 15.00 tot 18.00 uur; Woensdag 7 november van 9.00 uur tot 12.00 uur; Zaterdag 17 november van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Aart Sierksma

Bron: ljdc, Projet d’implantation de six éoliennes à Bazolles : l’enquête publique se déroulera du 15 octobre au 17 novembre [ ]