De senioren in de Yonne

Vertaald uit FR naar NL

Volgens het INSEE waren er 97.651 mensen ouder dan 60 jaar in de Yonne in 2013. ‘L’Yonne républicaine’ had vorige maand een bijlage helemaal gewijd aan de ouderen. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod: gezondheid, welzijn, dienstverlening etc.

Drie generaties senioren
“Doorgaans onderscheiden we senioren in drie generaties”, zegt ‘l’Institut français des seniors’:

  • De babyboomers van 50-64 jaar
  • De actieve gepensioneerden van 65-75 jaar
  • Oud en wijs van boven de 75 jaar

97 651 senioren in de Yonne
Senioren in de YonneIn de hele Bourgogne, zijn er ongeveer 375.000 (29% van alle inwoners). 17,3% van de bevolking is tussen de 60-74 en 11,3% vertegenwoordigen de senioren van 75 jaar en ouder. Er zijn drie keer zoveel vrouwen als mannen van boven de 90. Vrouwen in de leeftijd van 90 en ouder vertegenwoordigen 1,9% van de bevolking, tegen 0,7% voor de mannen. Zij vormen ook een meerderheid in de leeftijdsgroep van75-89-jarigen (11,6% tegen 8,2%).

 

91.404 gepensioneerden
Volgens het INSEE leven er 91.404 gepensioneerden in de Yonne: 50.000 vrouwen en 41.404 mannen, dat is 39,1% van alle huishoudens in het departement. Er zijn 73 bejaardenhuizen in de Bourgogne, wat neerkomt op 5642 plaatsen. 33 huizen zijn openbare instellingen, 17 zijn coöperaties en 23 zijn private instellingen. In heel Frankrijk wonen 600.000 senioren in bejaardentehuizen.

48,7% van de senioren woont op zichzelf
Bijna de helft van de ouderen van boven de tachtig woont op zichzelf in de Yonne. In de afgelopen vijftien jaar is aantal senioren met 34% toegenomen. Daarmee is de Bourgogne de vierde regio van Frankrijk als we naar het aandeel senioren kijken.

Aart Sierksma

Bron: l’yr, Les seniors dans l’Yonne en chiffres [ ]

233 keer bekeken