De demografische krimp in de Nièvre

Vertaald uit FR naar NL

Het onderzoeksinstituut ‘INSEE’ publiceerde vorige maand een studie waaruit bleek dat de Nièvre steeds minder aantrekkelijk wordt om je er te vestigen. Sinds 10 jaar verliest het departement zo’n honderd inwoners per jaar.

In 2013 telde de Nièvre 6.000 nieuwe bewoners tegen 6.100 mensen die vertrokken. Volgens de vorige maand gepubliceerde studie van het INSEE is de bevolkingsafname niet nieuw maar de laatste jaren zelfs toegenomen. Dit cijfer wordt verklaard door twee belangrijke oorzaken:

  • De crisis van 2008. De ‘PME’ (vergelijkbaar met het MKB, midden- en kleinbedrijf, in Nederland) is minder veerkrachtig dan grote bedrijven uit aangrenzende departementen.
  • Het verlies van banen. De Nièvre heeft 5.500 banen tussen 2008 en 2015 verloren.

Regionale verschillen
De ‘Ligérien Nivernais’ (De streek langs de Loire, Liger in het latijn) is het gebied dat de meeste mensen verloren heeft. In 2013 vertrokken 5.100 mensen tegen 4.700 nieuwkomers. Het zijn vooral jongeren die vertrokken zijn. Uit de studie blijkt dat er een piek is zo rond het achttiende levensjaar. Een verlies van 200 jongeren per jaar. De migratie van jonge werknemers is ook negatief: 360 in 2013.

De oorzaak ligt onder andere in het feit dat Nevers geen universiteitsstad is, hoewel de stad wel afdelingen van universiteiten heeft (rechten, economie, politieke wetenschappen, informatica en het ‘ISAT’ (Hogeschool voor Autotechniek en Logistiek). Suburbanisatie (de migratie van mensen vanuit de stad naar het platteland), in dit geval ook naar het dichtbij gelegen departement de Cher, is eveneens een oorzaak van belang.

Het noorden en de Morvan krijgen er juist meer inwoners bij

Demografische ontwikkeling Nièvre 2012

De demografische ontwikkeling van de Nièvre in 2012

In de Morvan en de Haut-Nivernais stijgt het aantal inwoners, al is het minder dan voorheen. De oorzaak daarvan is te vinden in de onvrede van de Parijzenaars: 24% van de nieuwkomers in de Haut-Nivernais en de Morvan in 2012 waren de pensionados tegen 11% voor de Ligérien Nivernais.
Deze studie onthult ook nog een ander fenomeen: de onbalans in de leeftijdsopbouw van de regio: 27,8% van de Nivernais is ouder dan 65 jaar, tegen 18,8% op nationaal niveau.

Aart Sierksma

Bron: ljdc, L’érosion démographique se poursuit dans la Nièvre selon l’Insee [Myriam Déborbe]

397 keer bekeken