Deze diertjes vallen de Nièvre binnen…

Vertaald uit FR naar NL

Er is een ware invasie gaande van allerlei uitheemse dieren en planten. In totaal gaat het om 37 soorten, waarvan verschillende zich ook verspreiden in de Nièvre. Landdieren, vissen, vogels, insecten en planten.
Op 13 juli heeft de Europese Commissie al deze zevenendertig levende soorten op een zwarte lijst geplaatst. De EU-lidstaten worden opgeroepen om in actie te komen.
Europese regelgeving voorziet in het verbieden van de import, verkoop en het fokken van deze dieren en planten, die worden gezien als een bedreiging voor de biodiversiteit.
De Nièvre wordt ook getroffen door deze bedreigingen. Sommige soorten verplaatsen zich om een schuilplaats te vinden, zoals de schildpad uit Florida, de wasbeer en de Californische rivierkreeft. Maar ook de Aziatische hoornaar en de otter, de sleutelbloem en de duizendknoop hebben een plaats op deze lijst.

Wat is nu eigenlijk een exotische soort?

Dit betreft een dier, een plant of een micro-organisme dat groeit buiten zijn natuurlijke omgeving, dat via een natuurlijke weg hier is gekomen of is ingevoerd door de mens.
‘Het wordt pas ingrijpend als het niet meer te beheren is,’ zegt Hervé Jougnot, gespecialiseerd in natuurgebieden van le Conseil départemental in de Nièvre. ‘We hebben een grote hoeveelheid soorten op ons grondgebied, die zijn verdwenen als gevolg van de vernietiging van de leefomgeving, maar ook vanwege deze uitheemse soorten,’ zegt hij.
De dieren vestigen zich hier, vermenigvuldigen zich en nemen de plaats in van andere zoogdieren. Of omdat het concurrenten zijn, of omdat ze veel ruimte in beslag nemen. Ze bedreigen de biodiversiteit en zijn de oorzaak van veel schade aan het milieu, zowel economisch als sociaal.
‘Dieren kennen geen grenzen. Ze gaan waar ze willen,’ lacht de bioloog. De mens blijft een van de belangrijkste factoren, die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van uitheemse soorten. Dit geldt voor dieren en voor planten. Daarom is de import en het fokken ervan nu verboden.
Deze Europese lijst is echter niet uitputtend, aangezien het aantal uitheemse soorten veel groter is. De lijst wordt om de zes jaar bijgewerkt.

Aart Sierksma

Bron: Journal du Centre, Ces petits animaux qui envahissent la Nièvre… [Ophelia Daguin]

 

563 keer bekeken