Economische invloed Brexit in de Niévre

Vertaald uit FR naar NL
Bedrijven uit de Niévre exporteren jaarlijks gezamenlijk voor 47 miljoen euro naar Groot-Brittannië. Aan de andere kant wordt er voor 44 miljoen aan goederen geïmporteerd in de Niévre. Vraag is of de Brexit van invloed zal zijn op de economie in ons departement.

Enkele cijfers
In 2014 werd er in het totaal voor een bedrag van 928 miljoen euro geëxporteerd naar het buitenland door bedrijven in de Niévre. De import bedroeg 771 miljoen euro.
Van alle landen waar naar geëxporteerd wordt nam Groot-Brittannië de 5e plaats in. De eerste plaats werd ingenomen door Duitsland met 199 miljoen euro. Het land waaruit het meeste geïmporteerd wordt is België met een bedrag van 131 miljoen euro.

De auto- en de metaalindustrie zijn de belangrijkste bedrijfstakken die naar Groot-Brittannië exporteren. In Nevers-Magny-Cours (waar zich een racecircuit bevindt) worden bijvoorbeeld de chassis geproduceerd voor Formule 4 wagens. Waar de bedrijven zich vooral zorgen om maken zijn de koers van het Britse pond en de eventuele import en export belastingen. Bij een daling van de koers worden de Franse producten duurder in Groot-Brittannië. Midden juli is er een bijeenkomst over deze onderwerpen.

De Brexit heeft geen onmiddellijke gevolgen. Men moet het hoofd koel houden en er is voldoende tijd voor de bedrijven om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Nu is het in ieder geval te vroeg om alle consequenties te overzien.

Elsa Telder
Bron: Journal du Centre van 25 juni 2016