De eerste Montessorischool komt in Saint-Bris-le-Vineux

Vertaald uit FR naar NL

In september opent een Montessorischool, geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar Saint-Bris-le-Vineux, zijn deuren. Dit is de eerste in de Yonne.

Er zijn ongeveer vijftig Montessorischolen in Frankrijk. Deze school, genaamd Élise Bisschop, is gevestigd in Saint-Bris-le-Vineux en start met drie leerkrachten voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Association Montessori de FranceClothilde Nollet (projectcoördinator): “Voor dit eerste jaar hebben we nu zo’n twintig kinderen. In de leeftijdsgroep tussen 6 en 12 jaar hebben we er nog erg weinig. Het is de bedoeling dat we in 2018 een groep voor deze leeftijdscategorie starten.”

Aanpassen aan de behoeften van kinderen
Deze school in de Yonne is ‘het kindje’ van vier families, die vier jaar geleden de vereniging ‘école libre indépendante au service de l’enfant’ (Élise) hebben opgericht. De Montessorimethode is een educatieve methode, gebaseerd op de autonomie van het kind. Hier zijn geen meesters of juffen voor de klas, maar opvoeders om naar de behoeften van het kind te luisteren. De laatstgenoemde alleen beslist over zijn activiteiten. Spelmateriaal stelt hem in staat om te leren lezen en schrijven. De volwassene is er om te begeleiden en te helpen, maar het kind regisseert zijn eigen leerproces.

“Maria Montessori, de stichter van deze van oorsprong christelijke school, heeft haar pedagogie op ‘de geestelijke ontwikkeling van het kind en zijn openheid voor anderen’ gebaseerd,” zegt onderwijzeres Perrine Becker. “De school, open voor alternatieve pedagogische inzichten, heeft als bijzonder vak ‘tuinieren’ op het rooster staan. Wij willen de natuur een vaste plek geven in de school, zodat de kinderen de natuur leren respecteren.
Het particuliere initiatief is nog niet officieel aangesloten bij het netwerk van de Montessori Vereniging in Frankrijk, maar dat gaat nu snel geregeld worden.”
De leidinggevenden hebben al stappen gezet bij de onderwijsinspectie om een onderwijsverklaring te krijgen. “We hebben een pedagogische vrijheid, maar moeten wel dezelfde kennis als die van de conventionele scholen overbrengen. De inspectie komt dit jaarlijks controleren,” zegt Clothilde Nollet. “De onderwijsinspectie eist dat de school zich houdt aan de regels die opgesteld zijn door het ministerie van onderwijs. Dat is hun enige verplichting naar ons. Zodra de verklaringen binnen zijn, start de controle”, zegt Annie Partouche, onderwijsinspecteur.
“De Élise Bisschop school is afhankelijk van donaties en van het schoolgeld dat de ouders moeten betalen. Deze bijdrage ligt tussen de150 en 600 euro, afhankelijk van het inkomen van de ouders,” aldus Clothilde Nollet.

Aart Sierksma

Bron: l’yr, Une première école Montessori va ouvrir à Saint-Bris-le-Vineux [Emma Faury]