Eoliennes Nee

Er is een nieuwe website gelanceerd voor Nederlandstaligen die parttime of permanent in Frankrijk wonen en geconfronteerd worden met plannen om in hun regio windmolens te plaatsen.

Het doel van de website is allereerst informatie geven over wind-‘parken’. Daarnaast het delen van informatie van experts en ervaringsdeskundigen. Tot slot het aandragen van alternatieven voor windmolens.

Link naar de  Nederlandse site.

Link naar de Franse site.