Fout in papieren C- en M-biljet IB 2015

Er is een verschil tussen de papieren aangifte en de digitale aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting over 2015 op het punt van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (KBB) voor mensen met een laag pensioeninkomen. Het gaat hier om mensen die in Frankrijk wonen maar die ook in Nederland aangifte moeten of willen doen. In het papieren biljet krijgt u het KBB-schap pas toegekend als uw wereldinkomen uitsluitend bestond uit pensioen, lijfrente of een soortgelijke uitkering (vragen 29f en 29g van het C-biljet). In de digitale aangifte komen de woorden ‘wereldinkomen’ en ‘uitsluitend’ bij de vragen die hier over gaan niet voor en dat is terecht. Die woorden komen namelijk ook niet voor in de wettelijke bepalingen rond het KBB-schap. Ze zijn een bedenksel van de ontwerper van de papieren biljetten voor 2015. In de wettelijke bepalingen gaat het er alleen om of u één van de bedoelde uitkeringen hebt gehad of niet, onafhankelijk van de vraag of u daarnaast nog ander inkomen had. Door deze fout kunt u met de digitale aangifte ook KBB-er worden als u ander inkomen had naast uw pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkering, met de papieren aangifte kan dat niet.

In alle gevallen geldt wel de bijkomende eis dat uw inkomen te laag was om inkomstenbelasting te betalen in uw woonland. Dat is in Frankrijk gunstig met zijn heffing per huishouden en zijn ‘parts’-systeem. Bij een echtpaar met een gezamenlijke ‘revenu net imposable’ van € 27.482 of minder in 2015 voldoen beide partners aan de eis.
Als u al een papieren C-biljet hebt ingestuurd waarin u om de bovenstaande reden ten onrechte niet werd aangemerkt als KBB-er, kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen of alsnog met DIGID inloggen op uw digitale aangifte. Zie hier.
Na ontvangst van de gegevens of na inloggen met DIGID kunt u dan uw papieren aangifte digitaal overschríjven door de juiste antwoorden te geven op de digitale vragen over uw pensioenuitkeringen.
Bij een reeds ingediend M-biljet (dat alleen op papier bestaat) zult u via een bezwaarschrift KBB-er moeten worden. Zolang u de definitieve aanslag nog niet binnen hebt, kunt u alleen bezwaar maken door een volledig nieuw origineel aangiftebiljet in te dienen dat u eerst weer moet aanvragen. Kopieën van uw eerste biljet met alleen een kleine wijziging worden niet geaccepteerd en gewoon teruggestuurd. Niet leuk en niet gemakkelijk om maar weer eens dat cliché te gebruiken.
Als u nog uitstel hebt voor de indiening, kunt u natuurlijk ook de term ‘uitsluitend’ in het papieren C- of M-biljet negeren, maar dan geeft u strikt genomen een onjuist antwoord op de vraag.

Tot slot een (korte) toelichting voor degenen zich afvragen wat de Nederlandse Belastingdienst in ’s hemelsnaam bedoelt met de term ‘kwalificerende buitenlandse belastingplicht’. Heel in het kort: een KBB-er krijgt meer aftrekposten en heffingskortingen dan een niet-KBB-er. Als KBB-er kwalificeer je voor deze faciliteiten. Het verschil beloopt doorgaans enige tot vele honderden euro’s. De KBB-er in spe moet wel een (Franse) inkomensverklaring laten ondertekenen door de Franse belastinginspecteur. Zie hier.
De Franse versie van de inkomensverklaring bevat ook fouten maar daarover een andere keer.
Lucas Roos, fiscalist