Hoe ziet de Nièvre er in 2050 uit?

Vertaald uit FR naar NL

Minder jongeren, meer senioren, van wie een kwart ouder dan 75 is en een inwonersverlies van ongeveer 8%. Dat is het profiel voor de Nièvre in 2050.
Volgens een demografische onderzoek van het ‘Institut national de la statistique et des études économiques’ (INSEE) zal Frankrijk vergrijzen en zal het inwoneraantal toenemen. Over dertig jaar zouden er 74 miljoen inwoners in Frankrijk wonen.
De Nièvre gaat verder vergrijzen en zal minder inwoners tellen, volgens David Brion, hoofd van het instituut ‘INSEE Bourgogne-Franche-Comté’.

Kunt u een beschrijving geven van de Nièvre in 2050?
In deze studie hebben we verschillende scenario’s vastgesteld. Ik zal in detail beschrijven wat essentieel is bij een voortzetting van de huidige trends op het gebied van geboorte, levensverwachting en migratie. We zullen van 215.200 inwoners (huidige cijfer) naar 197.200 gaan, een daling van 8%. Dit cijfer is gebaseerd op de veronderstelling dat de vruchtbaarheid 1,9 per vrouw zal blijven. De levensverwachting zal toenemen met 8 jaar voor mannen (84,2) en 5 jaar voor vrouwen (88,7). Migratie zal ongeveer gelijk blijven.

leeftijdspyramide nievreWat zijn de uitkomsten van de andere scenario’s?
Als alle lichten op groen zouden staan, zou het inwoneraantal in de Nièvre van 215.200 naar 214.100 inwoners gaan. In het slechtste scenario gaan we naar 183.000 inwoners. In alle gevallen zal in de Nièvre een afname van de bevolking te zien zijn.

Hoe verklaart u deze daling?
Het natuurlijk verloop (het verschil tussen geboorten en sterfgevallen in een gebied gedurende een periode) laat de achteruitgang in de Nièvre zien sinds het begin van de jaren zeventig. Dit is niet het geval in andere departementen zoals bijvoorbeeld in de Côte-d’Or, waar het inwoneraantal juist zal stijgen. Volgens ons onderzoek zal er in de Nièvre een geboortedaling van 18% te zien zijn en een sterftestijging van 3%. Op dit moment is de groep 20-64 goed voor 54% van de bevolking. In 2050 vertegenwoordigt die leeftijdscategorie nog 45%.

Aart Sierksma

Bron: ljdc, Quel sera le visage de la Nièvre en 2050? [Géraldine Phulpin]