De hoeveelheid afval in Auxerre is in anderhalf jaar aanzienlijk gedaald

Vertaald uit FR naar NL

De pijlers waarmee Auxerre de stad en de omgeving schoner wil maken: Bemiddeling, preventie en sancties.

Grote schoonmaak
Vuilnisbakken op de verkeerde dag aan de weg gezet, verschillende vuilstortplaatsen bij publieke inzamelcontainers, apparaten achtergelaten op de stoep … Op veel plaatsen wordt de stad Auxerre regelmatig geconfronteerd met illegale vuilstort.
“Iets meer dan een jaar geleden waren er nog 70 vuilstortplaatsen in het centrum. Deze smeerboel gaf niet bepaald een goed beeld van Auxerre. Nu is het aantal teruggebracht tot 8,” onderstreept Guy Paris, eerste locoburgemeester.

Auxerre“We hadden grote moeite om dit fenomeen te stoppen,” erkent de locoburgemeester. “Deze fikse vooruitgang werd mogelijk gemaakt, dankzij de uitvoering van een gecoördineerd actieplan van de stad Auxerre samen met de omliggende gemeenten.”
Bijna een jaar geleden werd een team samengesteld dat dit probleem moest gaan oplossen. “De belangrijkste opdracht was om de inwoners van de gemeente te betrekken bij het plan, de gebruiksaanwijzingen voor afvalscheiding opnieuw onder de aandacht te brengen en een nieuwe afvalkalender voor huisvuilophaaldagen te maken,” zegt Raphael Poussin, plaatsvervangend hoofd afvalverwerking.
Indien nodig kan dit team ook waarschuwingen geven of boetes uitdelen wanneer iemand wordt betrapt op illegale stort.

‘La place Saint-Pierre’
“We moeten waakzaam blijven. Iedere dag weer opnieuw. De moeilijkste plek is het Sint-Pietersplein,” meent Guy Paris. “We zijn nog steeds druk in overleg met de winkeliers en de buurtraad om tot een duurzame oplossing te komen. Misschien moeten we ondergrondse containers plaatsen.”
De stadsreiniging, die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de stad, zal in de eerste helft van dit jaar een nieuwe postercampagne starten. Het doel is om burgers bewust te maken van het respect voor het schoonhouden van het stadscentrum.

In cijfers

1.500.000
Het budget in euro’s voor dit plan van de stad Auxerre.

86
Het aantal boetes dat in de laatste vijf maanden van 2016 is uitgegeven. In 2017 zijn er 75 uitgedeeld.

45
Het bedrag in euro’s voor de verwijderingskosten voor een illegale storting. Bij herhaling wordt de boete hoger.

8
Het aantal hardnekkige plekken in het centrum van Auxerre. Tegen 70 iets meer dan een jaar geleden.

Aart Sierksma

Bron: l’yr, Le nombre de déchets dans le centre-ville a sensiblement diminué en un an et demi [Marc Charasson]