Kunnen de boeren in de Nièvre nog langer op subsidie uit Europa rekenen?

Vertaald uit FR naar NL
In Europa krijgen agrarische gebieden met een natuurlijke beperking compenserende steun. Alle gebieden worden nu opnieuw beoordeeld.
In Frankrijk kennen we de “zones défavorisées simples” (ZDS), de zogenaamde eenvoudige probleemgebieden. De landbouwers in deze gebieden komen in aanmerking voor “l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel”, een compenserende vergoeding. Per 1 januari 2018 gaat dit veranderen.
Het ministerie van Landbouw presenteerde eind september aan de agrarische vakbonden en vertegenwoordigers van de regio’s een eerste versie van de nieuwe kaart, genaamd “gebieden met natuurlijke beperkingen”. De berggebieden vallen hierbuiten. De impact van dit nieuwe bestemmingsplan is nogal omstreden en zal veel gemeenten raken. In de Nièvre vallen 124 van de 310 gemeenten buiten de boot.

 

Catastrofaal
“We zitten nog in de onderhandelingsfase met het ministerie. Maar als dit werkelijkheid wordt is dat verschrikkelijk. De gemeente La Machine, waar ik burgemeester ben, valt buiten het bestemmingsplan” stelt Daniel Barber, vicepresident van de Nièvre en voorzitter van de Unie van burgemeesters. De groep “Vivre la Nièvre” (Socialistische politici, Republikeinen en politici van andere partijen) heeft tijdens de laatste zitting van de Raad voor een motie van afkeuring gestemd.
Zowel voor de vakbonden als voor de “Jeunes Agriculteurs”, is het tijd om in actie te komen. “Dit ontwerpplan wekt grote onrust bij de landbouwers. Sommige boeren gaan wel 10.000 euro steun verliezen en de meeste zijn niet in staat om een dergelijk financieel verlies te dragen. We zitten nog in een discussiefase met de nationale overheid. Bovendien wordt eind december nog een gezamenlijke bijeenkomst van de FNSEA (de vakbond) en de “Jeunes Agriculteurs” gehouden op de boerderij van Marault. We verwachten dat minstens 400 mensen zullen komen”, legt Stéphane Lafranchise, directeur van de FDSEA uit.

116 gemeenten

We hebben nog een sprankje hoop met het creëren van de “zones de contraintes spécifiques” (ZSCS), gebieden met specifieke behoeften.
Het ministerie, de agrarische vakbonden en andere vertegenwoordigende instanties hebben een jaar de tijd om de ZSCS-gebieden aan te wijzen. “Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van specifieke graslanden en moerasgebieden. Dit zou de redding kunnen betekenen voor minstens 116 gemeenten in de Nièvre”, hoopt Stéphane Lafranchise.
Het nieuwe bestemmingsplan moet door de Europese Commissie vóór 1 april 2018 worden goedgekeurd, waarna het ingaat. De boeren worden ingelicht, nadat ze hun verzoek ter compensatie hebben ingediend in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2018. “We hebben nog een jaar, dus geef niet op”, zeggen de vakbonden.
De volksvertegenwoordiger Christian Paul legt uit, dat het belangrijk is om in contact te blijven met het ministerie van Landbouw en met andere belanghebbenden om uiteindelijk de erkenning te krijgen die de Nièvre verdient.

Aart Sierksma

Bron: lejdc, La nouvelle carte des «zones soumises à contraintes naturelles» dans la Nièvre fait polémique [ Géraldine Phulpin]

258 keer bekeken