Land verkopen dat niet van jou is…

Vertaald uit FR naar NL

Een bizar verhaal. In Montigny-en-Morvan begon de gemeente percelen land te verkopen, waarvan ze dacht eigenaar te zijn. De erfgenamen zijn verbijsterd.
percelen land te koopDe aankondiging, gepubliceerd in het Journal du Centre, zou onopgemerkt kunnen zijn gebleven: De gemeente Montigny-en-Morvan verkoopt percelen die aan de gemeente toehoren. Enkele inleidende zinnen, gevolgd door een lijst van vijfendertig percelen te koop tegen vooraf vastgestelde prijzen. Een zeer onaangename verrassing voor bewoners van het dorp, die een stuk van hun eigendom te koop zagen staan.
Jean-François Bruandet, op vakantie in de Morvan, schrok zich het apelazarus toen hij de krant las. Een bos van zo’n 3000 m2, geërfd van zijn vader, is te koop gezet. “Ik heb een verklaring van erfrecht van 6 juni 1981 in mijn bezit,” zegt hij verontwaardigd. Een telefoontje naar zijn notaris bevestigt zijn verhaal. In een aangetekende brief naar de gemeente en de ‘sous-préfecture’ in Château-Chinon verzet hij zich tegen de verkoop van zijn grond.

Geen enkel antwoord van de gemeente
De onder-prefectuur heeft, na berichten van nog meer eigenaren, dit dossier tegen het licht gehouden. “Een gemeente kan na dertig jaar, als de eigenaar niet bekend is en als de woning onbewoond en niet onderhouden is, besluiten om de woning te verkopen,” legt de secretaris-generaal van de onder-prefectuur in Château-Chinon, Mireille Higinnen-Bier uit. “Wij spreken dan van een onbeheerde nalatenschap. De burgemeester kan vervolgens de overnameprocedure in gang zetten. Een legale procedure die de ware eigenaar niet verbiedt het eigendom terug te vorderen. Het publiceren van een kennisgeving in een advertentie is een eerste stap in het proces. Dankzij de publicatie van de lijst van percelen die te koop werden aangeboden, vergezeld van de kadastrale gegevens, konden de erfgenamen zich bekend maken.”

Dit conflict maakt heel wat tongen los. Een andere erfgenaam meldde zich telefonisch. Hij heeft een paar hectare van een tante geërfd, maar wil er, in afwachting van de uitkomst, niet veel over zeggen.

Verkoop geschorst door de bestuursrechter
Samen met een andere eigenaar, die anoniem wil blijven, heeft Jean-François Bruandet een verzoek ingediend bij de bestuursrechter van Dijon om de uitvoering op te schorten. Vierentachtig uur later werden ze door de rechter opgeroepen. “Hij vond het een merkwaardige zaak,” zei de aanklager. Een paar weken later kreeg hij de beslissing te horen. De verkoop van zijn perceel en dat van de andere eigenaar is geschorst. “Met een eigendomsakte in handen zag ik ook niet hoe de dingen anders hadden kunnen lopen.”

Aart Sierksma

Bron: ljdc, La commune a tenté de vendre des terrains… qui n’étaient pas les siens [Fanny Delaire]