Behoud van Le château de Meauce, een meesterwerk aan de oevers van de Allier, in gevaar

Vertaald uit FR naar NL

Slechts enkele maanden na de overname van het monument door Séverine en Cedric Mignon vond de oprichting van de Vereniging tot behoud van het kasteel van Meauce en de benoeming van de eerste raad van bestuur plaats. Een nieuwe fase in een inmiddels gemeenschappelijk avontuur. Gelijktijdig met de overname is een website en een Facebook-pagina met de naam “Sauvons le Château médiéval de Meauce” gestart. Meer dan 11.000 internetgebruikers staan al als ‘vriend’ genoteerd. Een bewijs dat veel mensen, zelfs tot ver buiten de Nièvre, de aanpak van de eigenaren steunen en zich betrokken voelen bij deze bijzondere, tot de verbeelding sprekende historische plek.
chateau de MeauceVorige week is, in het naburige kasteel Sallay, een nieuwe fase in de recente geschiedenis van ‘le château de Meauce’ gestart met de oprichting van de vereniging. Cédric Mignon: “We hopen op 200 leden aan het einde van dit jaar en 500 in 2017”. De vereniging heeft een meervoudige ambitie:

  • het project onder de aandacht brengen
  • het bewustzijn van de bedreigde status van het kasteel verhogen
  • het mobiliseren van allerlei kennis (op het gebied van restauratie, parken en tuinen, maar ook historische kennis)
  • zoeken naar private en publieke subsidies
  • en tot slot de toekomst van het kasteel beschrijven, met name de toegankelijkheid voor het publiek

Drie etappes van elk één jaar
Het project zal in drie etappes uitgevoerd worden tussen 2017 en 2020. Als eerste de wederopbouw van het deel dat stamt uit de 16de eeuw. Vervolgens de balkenconstructie en de daken. Tot slot het interieur van het kasteel. Het werk wordt voor 40 % gefinancierd met staatssteun. Het kasteel heeft de status van Historisch Monument gekregen.
Vanaf juli zijn de eerste dringende werkzaamheden om het gebied te beschermen en te beveiligen al uitgevoerd door ongeveer twintig mensen.
Iedereen wordt opgeroepen om deel te nemen aan het schrijven van een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van dit kasteel (cultureel erfgoed van de Nièvre). De contributie bedraagt 20 €. Voor meer informatie over de vereniging: www.chateaudemeauce.com

Aart Sierksma
Bron: ljdc, Avant le début des travaux, l’association de sauvegarde du château de Meauce est née [Valerie Mazerolle]