Leerling voor één dag

Vertaald uit FR naar NL

Een project georganiseerd door de Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne
Senator Anne-Émery Dumas heeft een dag meegedraaid bij een garagehouder en zijn leerling in het kader van het project `Leerling voor één dag`. Een project georganiseerd door de Chambre de Metiers et de l´Artisanat de Bourgogne (Kamer van Koophandel/midden- en kleinbedrijf) ter gelegenheid van de 90-ste verjaardag van dit instituut.
Het doel van dit project is om bestuurders kennis te laten maken met de dagelijkse werkelijkheid van mensen met een ambachtelijk bedrijf. Anne-Émery Dumas kreeg de uitnodiging om een overall aan te trekken en aan de slag te gaan bij het garagebedrijf van François en Chantal Nogrette en hun leerling David Doridot. François en David lieten de senator als eerste een wiel demonteren, daarna de band repareren en vervolgens het wiel weer in elkaar zetten. Daarna moest het wiel nog uitgelijnd worden. Zo werd het Anne-Émery Dumas duidelijk dat er meer kennis en vaardigheden nodig zijn dan je op het eerste gezicht zou denken om een zo’n relatief eenvoudige klus uit te voeren.
In de loop van de middag hebben François et Chantal Nogrette maar ook David Doridot vertelt over hun ervaringen binnen hun bedrijf. David is sinds 30 september werkzaam als leerling in de garage. Hij moest wachten totdat hij 15 jaar was voordat hij aan de slag kon. “Ik vind het fantastisch om in de praktijk te leren, veel beter dan de hele dag naar school te gaan” zegt David.
Volgens François leent het beroep van monteur zich uitstekend om kennis op te doen in de praktijk. De benodigde theoretische kennis leert David bij het Centre de Formation d’Apprentis (CFA) in Marzy. (te vergelijken met de Nederlandse Beroepsbegeleidende leerweg die een combinatie van werken en leren biedt, BBL of MBO, red)
Chantal merkt op dat de begeleiding vanuit de Chambre de Métiers perfect is. De aanname van leerling David ging prima en vlot, dit in tegenstelling tot heel veel andere administratieve zaken die geregeld moeten worden en helaas heel veel tijd kosten.
Anne-Émery Dumas blijkt een goede leerling te zijn. Mdm Dumas is doordrongen van het belang van het leerlingensysteem in de strijd tegen de werkloosheid en ook voor de economische ontwikkeling van de Nièvre. De positieve en negatieve punten die zij vandaag heeft ontdekt zal zij onder de aandacht brengen in de senaat. Dit is ook vanaf het begin één van de doelstellingen van de Chambre de Métiers geweest. Met het project ‘Leerling voor één dag’ hopen zij te bereiken dat de deelnemende bestuurders ambassadeur worden voor de ambachtelijke bedrijven en voor hen een lans breken in de instituties waar zij actief zijn.
Departementen van de Bourgogne

Het project ‘Leerling voor één dag’ wordt in alle vier departementen van de Bourgogne voortgezet met andere bestuurders en/of invloedrijke personen. Zij gaan werken bij weer andere bedrijven. Zo zal een journalist van het Journal du Centre binnenkort een dag gaan werken bij een meubelmaker.
Ambachtelijke bedrijven in de Nièvre in cijfers:

  • 3.758 bedrijven
  • 172 ambachtelijke bedrijven op 10.000 inwoners
  • 877 vrouwelijke leidinggevenden
  • 11.269 werkenden binnen deze bedrijven waarvan 6.441 in loondienst
  • 602 leerlingen op 1 januari 2015

Elsa Telder

Bron: Journal du Centre 21 januari 2016