Leven onder de armoedegrens

Vertaald uit FR naar NL

Het ‘INSEE’ (Institut national de la statistique et des études économiques) heeft zijn cijfers over de armoede gepubliceerd.
In de Bourgogne-Franche-Comté leven 354.700 mensen — 13% van de regionale bevolking — onder de armoedegrens met een inkomen lager dan € 1.009 per maand. Het Inkomen is niet het enige criterium dat meetelt. Er is ook gekeken naar toegang tot huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. “De uitkomst van het onderzoek van het ‘INSEE’ en het ‘DRJSCS’ (la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale — een gewestelijk bureau voor jeugd, sport en sociale verbinding) is een instrument dat helpt bij het uitvoeren van het overheidsbeleid,” zegt Jean-Philippe Berlemont, regionaal directeur van DRJSCS. “Een hulpmiddel ook voor de lokale besluitvorming dat deel uitmaakt van het nationale plan uit 2013 voor de bestrijding van armoede.”

Eerste constatering van deze studie

INSEEOndanks de grote financiële armoede in de Nièvre, waar niet 13% maar 15,5% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, zijn de Nivernais vrij goed geïnformeerd over hun rechten. Ze kennen de wegen die ze moeten bewandelen. Een voorbeeld: bijna 70% van de mensen die in aanmerking komt voor de aanvullende CMU (couverture maladie universelle) geniet ook daadwerkelijk van dat recht, terwijl dit percentage in de Jura op slechts 62% ligt.

Tweede vaststelling

De Nièvre voldoet aan de wens van de meeste politieke partijen om kinderen op een jonge leeftijd onder te dompelen in het schoolleven om falen op latere leeftijd te voorkomen. De Nièvre heeft de beste resultaten op dit gebied, met 18% van de kinderen van 2 jaar die naar school gaan. Dit is 5% hoger dan in de rest van de Bourgogne-Franche-Comté.

Derde waarneming

 

De huisvesting, die “bepalend is voor de sociale integratie maar ook voor veel onzekerheid zorgt,” is vrij goedkoop in de Bourgogne-Franche-Comté. Gevolg: ontvangers van huurtoeslag besteden een kleiner deel van hun budget aan huur en bijkomende kosten dan elders in Frankrijk. Dit geldt des te meer in de Nièvre.

In de Nièvre echter heeft bijna 50% van de inwoners een te hoge schuldenlast tegen 39% in de rest van Frankrijk. Het gaat hierbij vooral om onbetaalde rekeningen van nutsbedrijven (elektriciteit, gas, verwarming, water). Jean -Philippe Berlemont: “De aandachtspunten waarop de autoriteiten zich moeten richten voor de Bourgogne-Franche-Comté zijn: isolatie van woningen, onderwijs en de te hoge schulden”.

Aart Sierksma
Bron: ljdc, Diagnostic de l’Insee: 15% des Nivernais sous le seuil de pauvreté [Alexandra Caccivio]

343 keer bekeken