Een lokale munt in Tonnerre

Vertaald uit FR naar NL

Een werkgroep is al een aantal maanden bezig om te kijken of een lokale munt haalbaar is. Het zou voor het einde van 2017 van start moeten gaan.
“Na anderhalf jaar overleg, lijkt het duidelijk dat het project de economische ontwikkeling van onze bedrijven kan versterken en onze regio gaat verrijken,” zegt Eric Monoyer een dag na de algemene vergadering van de ‘Association des entrepreneurs du Tonnerrois’ (ondernemersvereniging van Tonnerre). “Een vereniging, die duurzaam ondernemen op basis van samenwerking hoog in het vaandel heeft staan.

Vergroten van de handelsbetrekkingen
“Vandaag de dag spreken alle economische, technologische, ecologische en sociale indicatoren van een herpositionering op lokaal gebied,” zegt de voorzitter. “Met zeer duidelijk herkenningspunten:

  • goed leven buiten de grote stad, zonder stress en zonder vervuiling
  • geavanceerde technologie om het comfort en de ergonomie in het leven en op het werk te verbeteren
  • en ten slotte een sterke behoefte aan een gezond en milieuvriendelijk leven

Alle troeven hebben we in Tonnerre in handen. Het is belangrijk al deze mogelijkheden in te zetten.”

“Verschillende ontwikkelingen moeten nu in gang gezet worden. We zouden de handelsbetrekkingen tussen ons en onze omgeving moeten verhogen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de werkgroep, die een lokale munt wil invoeren.”
“Een andere verbetering: een platform voor gezamenlijke inkoop en gebruikmaking van elkaars medewerkers. Op de website van de vereniging staan deze ideeën al vermeld, ze hoeven alleen nog uitgevoerd te worden. Waarom zouden we elkaar niet ondersteunen, vooral als het iemand even niet voor de wind gaat?”

Coworking
Coworking is een stijl van werken met een gedeelde werkomgeving. In tegenstelling tot een typische kantooromgeving, zijn Coworkers meestal geen werknemers van hetzelfde bedrijf of organisatie, maar vormen een verzameling van zelfstandigen, freelancers en thuiswerkers.
“Een coworking-ruimte moet in de loop van het jaar worden vrijgegeven. Het zou het ‘uithangbord’ van de ondernemersvereniging moeten worden. Een plaats om te werken, te discussiëren, ideeën uit te wisselen en voor wederzijdse steun. Een gebouw in het centrum van Tonnerre, waar we één ochtend in de week bij elkaar zouden kunnen komen. Het zou ons in staat stellen om een meer open organisatie te zijn, zichtbaar voor de buitenwereld.
Tenslotte zouden daar specifieke workshops over communicatie, sociale netwerken en afvalbeheer kunnen worden georganiseerd voor de leden.”

Aart Sierksma

Bron: l’yr, Une monnaie locale pourrait voir le jour à Tonnerre en 2017 [T.D.]