De premie- en belastingplannen van Macron

Nu de verkiezingen allemaal voorbij zijn en Macron over een comfortabele meerderheid in de Assemblée kan beschikken, komen diens plannen voor belastingen en premies een stuk dichterbij. Natuurlijk kunnen de Senaat en/of de vakbonden nog zand in de machine gooien, maar het is de vraag of die machine daarvan vast zal lopen. Als we daar even niet van uitgaan, kunnen we het volgende verwachten.

1 Verhoging van de CSG-premies (Contribution Sociale Généralisée) met 1,7% met ingang van 1 januari 2018
Dit gaat als volgt uitwerken voor de verschillende soorten inkomensgenieters:
a. Werknemers
Voor hen gaat de CSG omhoog van 7,5% naar 9,2%. Ze krijgen er echter een grotere verlaging van de ziektekosten- en werkloosheidspremies voor terug. In de meeste gevallen gaan de werknemers er daardoor op vooruit.
b. Gepensioneerden
Wie nu 0% of 3,8% betaalt, blijft dat percentage betalen. Wie echter nu 6,6% betaalt, gaat naar 8,3%. Dit treft ca. 60% van de gepensioneerden. Bij alleenstaanden gaat het dan om mensen met een Revenu Fiscal de Référence (RFR) van € 1.200 per maand (allenstaanden) of hoger, bij stellen gaat het om een RFR van € 1.837 per maand of hoger.
Voor een deel van de getroffenen komt er een compensatie in de vorm van een vrijstelling van de taxe d’habitation. Zie hierna onder 2.c. Ambtenaren en zelfstandigen
Ook bij deze groepen gaat de premie CSG omhoog. Er komt een compensatie maar het is nog niet bekend hoe en hoeveel.
d. Werklozen
Uitkeringen van een Pôle Emploi worden niet getroffen door de verhoging.
e. Vermogensinkomsten
Genieters van deze inkomsten zullen net als de rijkere gepensioneerden de volle mep van de verhoging moeten betalen: het percentage gaat omhoog van 15,5% naar 17,2%. Het gaat dan om inkomsten als de plusvalue bij de verkoop van een tweede huis, renten, dividenden, lijfrenten en huren.
Zoals bekend, is de heffing van deze premies bij mensen die sociaal verzekerd zijn in NL en bij verdragsgerechtigden discutabel op grond van het arrest De Ruyter van het EU-Hof. Reden te meer om te hopen dat iemand de kat hierover de bel aanbindt, te beginnen bij een Franse rechter.

2 Vrijstelling van de taxe d’habitation voor 80% van de huishoudens
Macron wil dat huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens geen taxe d’habitation (TDH) meer hoeven te betalen. Men denkt per huishouden aan een grens van het belastbare inkomen van maximaal € 20.000 per jaar per part fiscale. Een stel zonder kinderen zou dus geen TDH meer hoeven te betalen vanaf € 40.000 per jaar. Niet duidelijk is of een overschrijding van de grens van € 20.000 door één part kan worden gecompenseerd met een ‘onderuitputting’ van de € 20.000 bij een ander part.
Het plan is om de vrijstelling geleidelijk in te voeren in de jaren 2018 tot en met 2020. De betrokkenen zouden vanaf 2020 dan geen TDH meer betalen.

Bron: Droits-finances.net
Link 1

Link 2