Profielschets van de verkeersveiligheid in de Yonne

Vertaald uit FR naar NL

Om “het meerjarenplan ter bestrijding van onveiligheid op de weg” te bepalen, heeft de prefectuur tussen 2012 en 2016 de balans van ongevallen in de Yonne opgemaakt. Wat zijn de belangrijkste aspecten uit deze studie?
Eind maart werd een plan ondertekend om de verkeersveiligheid in het departement te verbeteren. Voor de komende vijf jaar werden zeven onderwerpen in kaart gebracht: jongeren, ouderen, gevaren voor het beroepsgoederenvervoer, verslavingen, het delen van de weg met andere weggebruikers en twee Yonne-specifieke thema’s: gemotoriseerde tweewielers en infrastructuur.

Waar?
Van de duizenden voorvallen die in vijf jaar zijn geregistreerd, vond bijna één op de twee ongevallen plaats op het platteland. Meer dan 62% van de mensen die hun leven op de weg hebben verloren, stierf buiten de stedelijke gebieden op departementale wegen. Opgemerkt moet worden dat ‘les routes nationales’ 1% van het netwerk vertegenwoordigen, maar ongeveer 15% van de dodelijke ongevallen.

Wanneer?
Lichamelijke letsels komen het vaakst tussen 16 en 19 uur voor. Met een extra piek, van 11.00 uur tot 12.00 uur, in de weekenden, op vrijdagen en op feestdagen. Eén derde van de ongelukken vindt ’s nachts plaats. Volgens de studie van de prefectuur is dit cijfer voornamelijk te wijten aan een hoger risicogedrag.

Welke voertuigen?
“De verkeersveiligheid is gericht op de personenauto,” vat de departementale dienst samen. 87% van de lichamelijke ongevallen hebben te maken met deze vorm van vervoer. Twee derde van de mensen die stierven in het verkeer waren de afgelopen vijf jaar automobilisten. Daarna komen de motorrijders. Meer dan één op de zes is de bestuurder van het voertuig.

verkeersveiligheidWat zijn de oorzaken?
De prefectuur schat dat 90% van de dodelijke ongevallen veroorzaakt wordt door het gedrag van de gebruikers, in het bijzonder door het niet-naleven van de regels (33%) en door misbruik van alcohol (24%). De diensten wijzen erop dat in 12% van de gevallen een ongeschikte snelheid in het geding is. Hetzelfde percentage voor controleverlies als gevolg van slaperigheid of het gebruik van een telefoon tijdens het rijden.

Wie zijn de slachtoffers?
In de Yonne is bijna één op de twee ernstige gewonden (en 40% van de doden) jonger dan 35 jaar. Een trend die we ook landelijk terugzien. Andere lokale gegevens: 80-plussers (7% van de bevolking) zijn oververtegenwoordigd onder de slachtoffers. Bovendien is het ongevallenpercentage in het verkeer onder ouderen de laatste jaren fors toegenomen. Van 12,3% tien jaar geleden tot 21,6% nu.

Aart Sierksma

Bron: l’yr, Portrait-robot de l’insécurité routière dans l’Yonne [Nora Gutting]

199 keer bekeken