Rattenplaag

Start: 25 oktober
Waar: In de omgeving van Sens

De stad Sens en de sociale verhuurder Brennus Habitat gaan een omvangrijke campagne starten, in de wijk Champs-Plaisants. De ratten hebben zich sinds deze zomer snel vermenigvuldigd, voornamelijk rond l’Avenue de l’Europe.
“Gisteren sprongen twee ratten tegen me op toen ik mijn afval in de container deed”, klaagt een huurder. “Eigenlijk zijn we het nu helemaal zat. Het wordt ondraaglijk! Mijn kind gaat niet meer naar buiten”, zegt een moeder. “Onlangs, heeft een buurman ratten ontdekt in zijn appartement op de vierde verdieping. Ze klimmen overal op en in! Ze bouwen hun nesten langs de waterkant. We hebben nog nooit zoveel ratten gezien”, zegt een andere buurtbewoner.

Afval
Zelfs postbodes hebben een klacht ingediend bij hun directie. “We hebben een brief aan het stadsbestuur geschreven en ze erop gewezen dat we de postbestelling niet langer kunnen garanderen”, bevestigt ‘la Poste’.

En inderdaad. Je hoeft maar een paar minuten geduld te hebben en je hoort het geritsel tussen de bladeren langs de weg. Al snel zie je ze de weg oversteken om te genieten van het vele vuilnis op de grond.
“Sommige huurders blijven eten vanaf het balkon naar beneden gooien. Er zijn ook mensen die nog steeds duiven en katten voeren in de buurt”, onderstreept Maurice  Guesney, directeur van Brennus Habitat. “Dit geeft veel  overlast en trekt vooral ratten aan”, zegt Bruno Ythier, stafchef van het gemeentehuis. De gemeente  zal dan ook op hetzelfde moment een voorlichtingscampagne starten, om de buurtbewoners uit te nodigen te stoppen met het voeren van duiven en katten op straffe van een boete.  Brennus Habitat gaat een flyer verspreiden onder de huurders.
“De plaag komt vooral door het afval op straat en het voeren van katten en duiven”,  bevestigt Yannick Fauviot, wiens bedrijf verantwoordelijk is voor de rattenbestrijding. “Daarnaast hebben we  twee of drie jaar geen winter gehad, waardoor de ratten zich makkelijk konden vermenigvuldigen. Het verhoogde waterpeil in de riolen, als gevolg van overstromingen in het voorjaar, verslechterde de situatie nog meer. Daarnaast hebben we hier te maken met een complex rioolstelsel dat de bestrijding ook nog eens bemoeilijkt”, zegt Yannick Fauviot, die regelmatig werkt voor Habitat Brennus. “Twee keer per jaar wordt het hele stelsel gecontroleerd en grijpen we in als dat nodig is.”

Topoverleg
Gezien de ernst van de situatie, werd een topoverleg gehouden in het gemeentehuis met vertegenwoordigers van Habitat Brennus en met de gemeentelijke diensten (riolering, groen). “We zullen het probleem bij de wortel aanpakken”, zegt Maurice Guesney. “We willen snel reageren”, zegt Bruno Ythier.

Aart Sierksma

Bron: l’yr, À Sens, une campagne de dératisation va commencer mardi 25 octobre [24 oktober 2016, Pascale De Souza]