Reorganisatie van de nieuwe Région Bourgogne-Franche-Comté

Vertaald uit FR naar NL

Op 4 februari 2016 maakte, Christiane Barret, de pas benoemde prefect van de nieuwe Région Bourgogne-Franche-Comté bekend hoe het bestuurlijk apparaat van de nieuwe grote Région eruit gaat zien. Een reorganisatie die bezuinigingen gaat opleveren.

Christiane Barret geeft enkele voorbeelden van concrete bezuinigingen. Dertien gewesten in plaats van tweeëntwintig, dat zijn dertien prefecten in plaats van tweeëntwintig. Maar ook dertien directeuren van overheidsdiensten zoals de Drac (direction régionale des Affaires culturelles), de Dreal (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) en de Draaf (Directions régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt).
De eerste grote besparingen komen voort uit betere samenwerking door de ondersteunende diensten van de Région. Zo komt er bijvoorbeeld een gezamenlijke inkoop organisatie voor de gehele Région . En de ambtenaren uit Besançon gaan werken in een groot kantorencomplex in de buurt van een TGV station. Dit levert een bezuiniging op van € 400.000 per jaar.

Tijdens een bijzondere persconferentie waarbij alle directeuren van alle diensten aanwezig waren, gaf de prefect een presentatie van de nieuwe organisatie van Bourgogne-Franche-Comté. Er zijn wijzigingen gekomen maar de zaak is niet helemaal op zijn kop gezet. Besloten is om het evenwicht tussen de beide Région ’s te bewaren. De hoofdsteden liggen gelukkig dicht bij elkaar.

De verdeling van de werkzaamheden tussen de ambtenaren van beide oude Région ’s verandert niet. 56% van de ambtenaren blijft in Dijon werken en 44% in Franche-Comté. Wat niet wil zeggen dat er op individueel niveau wijzigingen kunnen zijn. Maar dankzij de moderne mogelijkheden om te werken op afstand hoeven de ambtenaren zo min mogelijk te verhuizen of te reizen. Voor vijfendertig tot veertig medewerkers geldt dat hun team in een andere stad werkt gevestigd is.  Maar met telewerken en video-conferenties moet dat geen probleem zijn.

Bij sommige diensten gaat een deel van de medewerkers wel reizen tussen Dijon en Besançon, twee dagen hier en drie dagen daar of andersom. Grootste uitdaging levert het feit dat diensten nu meer op afstand hun beleid moeten uitvoeren. Bij de Drac is dat opgelost door plaatselijke consulten aan te stellen. Een voor de Nièvre en een voor de Yonne en een voor de Haute-Saône en een voor Belfort-Montbeliard.

De verdeling van de diensten per stad wordt als volgt:

Dijon

 • La Préfecture de Région
 • Le secrétariat des affaires régionales
 • Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (Draaf)
 • Direction régionale des Affaires culturelles (Drac)
 • Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS)
 • Direction régionale des finances publiques (DRFIP)
 • La chambre régionale des comptes

Besançon

 • Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
 • La Dirrecte dédiée aux entreprises, à l’emploi, à la consommation et au travail
 • Institut national de la statistique et des études économiques (l’Insee)
 • Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (l’ADEME)

Elsa Telder

Bron: Journal de Centre februari 2016