Steeds meer gezinnen onder de armoedegrens

Vertaald uit FR naar NL

De ‘Confédération syndicale des familles’, (een platform voor gezinnen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland) maakt zich zorgen over de bereidheid van de staat om de jaarlijkse huurindex te verhogen naar 4% in plaats van naar 1,7%.
“We zijn bezorgd omdat we meer en meer jongeren onder de 30 en eenoudergezinnen hebben, die onder de armoedegrens leven. Dit geldt in ons departement voor 19% van de gezinnen”, vertelt Jean-Claude Chevillot, afdelingsvoorzitter van de CSF in de Saône-et-Loire.
voedselbank“Na het verlagen van de bijzondere bijstand met twee belastingmaatregelen wil de staat in januari de huren laten stijgen met 4%, terwijl de bevolking steeds onzekerder wordt of ze de eindjes nog wel aan elkaar kunnen knopen”, zegt hij afkeurend. “We hebben bijvoorbeeld steeds meer studenten die naar de voedselbank van de ‘Secours populaire’ moeten om te kunnen eten en zich te kunnen kleden”, zegt Yves Garreau, de vicevoorzitter.

Steeds meer conflicten hebben betrekking op huisvesting
Volgens de CSF is er een gebrek aan sociale woningbouw, “terwijl er veel leegstaande woningen zijn in Beaubery, Autun, Paray-le-Monial en Montceau waarvoor een renovatie nodig zou zijn om huurders te huisvesten,” constateerden ze tijdens een rondleiding door het departement. Ook de woningbouwvereniging ‘Opac Saône-et-Loire’ veroordeelt net als de CSF deze verhoging van belastingen. “Wij hebben te maken met een daling aan inkomsten. De huurbelastingen gaan regelrecht naar de staat en komen niet beschikbaar voor de sociale woningbouw, waardoor er steeds minder nieuwe sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden”.

Huisvesting echter vertegenwoordigt slechts 3% van de activiteit van de CSF. “Onze vereniging wordt sinds 1901 erkend als openbare nutsvoorziening met een afdeling vanaf 1989 in de Saône-et-Loire. We beheren zo’n 200 bestanden van openbare en/of particuliere huurders in de Saône-et-Loire. Onze activiteit varieërt van burenoverlast tot rechtsbijstand. We hebben dit jaar een dozijn aan uitzettingen kunnen voorkomen”, zegt Yves Garreau. “Zelfs als een huurder uit zijn huis wordt gezet wegens wangedrag, vereist de wet dat de persoon wordt herplaatst.”

Aart Sierksma

Bron: lejsl, De plus en plus de familles sous le seuil de pauvreté [Catherine Zahra]