Berichten

Deze diertjes vallen de Nièvre binnen…

Vertaald uit FR naar NL

Er is een ware invasie gaande van allerlei uitheemse dieren en planten. In totaal gaat het om 37 soorten, waarvan verschillende zich ook verspreiden in de Nièvre. Landdieren, vissen, vogels, insecten en planten.
Op 13 juli heeft de Europese Commissie al deze zevenendertig levende soorten op een zwarte lijst geplaatst. De EU-lidstaten worden opgeroepen om in actie te komen.
Europese regelgeving voorziet in het verbieden van de import, verkoop en het fokken van deze dieren en planten, die worden gezien als een bedreiging voor de biodiversiteit.
De Nièvre wordt ook getroffen door deze bedreigingen. Sommige soorten verplaatsen zich om een schuilplaats te vinden, zoals de schildpad uit Florida, de wasbeer en de Californische rivierkreeft. Maar ook de Aziatische hoornaar en de otter, de sleutelbloem en de duizendknoop hebben een plaats op deze lijst.

Wat is nu eigenlijk een exotische soort?

Dit betreft een dier, een plant of een micro-organisme dat groeit buiten zijn natuurlijke omgeving, dat via een natuurlijke weg hier is gekomen of is ingevoerd door de mens. Lees meer

544 keer bekeken