Berichten

Wat zijn de meest bedreigde vogelsoorten in de Yonne

Vertaald uit FR naar NL

De laatste tien jaar zijn sommige vogelsoorten in de Yonne sterk verminderd. Belangrijkste oorzaak: menselijke activiteit.
Vogelpopulaties zijn in 15 jaar met één derde gekrompen. Het Nationaal Historisch Museum (le Musée national d’histoire naturelle) en het Nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek (Centre national de la recherche scientifique) hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze afname. De studies wijzen op een verontrustend probleem, namelijk het verdwijnen van vogelsoorten van het Franse platteland.

geelgors

Geelgors

De Vogelbescherming (Ligue de protection des oiseaux) doet met grote regelmaat onderzoek in deze regio en constateert eveneens een achteruitgang van de vogelpopulaties. Een soort die we steeds minder in de Yonne zien is de geelgors (Bruant Jaune), die graag in heggen nestelt. Het onderzoekscentrum van het Nationaal Historisch Museum (le Stoc ‘le Suivi temporel des oiseaux communs’) heeft van 2008 tot 2017 onderzoek gedaan en constateert dat iets meer dan de helft (-54%) van de geelgorsen in tien jaar tijd in de Yonne is verdwenen. Hetzelfde geldt voor de groenling (Verdier d’Europe), die je kunt herkennen aan zijn groene kleur en sterke snavel (-52%).

Lees meer

Deze diertjes vallen de Nièvre binnen…

Vertaald uit FR naar NL

Er is een ware invasie gaande van allerlei uitheemse dieren en planten. In totaal gaat het om 37 soorten, waarvan verschillende zich ook verspreiden in de Nièvre. Landdieren, vissen, vogels, insecten en planten.
Op 13 juli heeft de Europese Commissie al deze zevenendertig levende soorten op een zwarte lijst geplaatst. De EU-lidstaten worden opgeroepen om in actie te komen.
Europese regelgeving voorziet in het verbieden van de import, verkoop en het fokken van deze dieren en planten, die worden gezien als een bedreiging voor de biodiversiteit.
De Nièvre wordt ook getroffen door deze bedreigingen. Sommige soorten verplaatsen zich om een schuilplaats te vinden, zoals de schildpad uit Florida, de wasbeer en de Californische rivierkreeft. Maar ook de Aziatische hoornaar en de otter, de sleutelbloem en de duizendknoop hebben een plaats op deze lijst.

Wat is nu eigenlijk een exotische soort?

Dit betreft een dier, een plant of een micro-organisme dat groeit buiten zijn natuurlijke omgeving, dat via een natuurlijke weg hier is gekomen of is ingevoerd door de mens. Lees meer