Tag Archief van: pesticiden

Het gebruik van pesticiden

21 oktober 2019/in Nièvre (58), Vertaald uit ljdc /door Aart Sierksma

Boeren in de Nièvre maken geen overmatig gebruik van pesticiden, zoals blijkt uit een kaart gepubliceerd door de krant Le Monde over het gebruik van de meest giftige producten.

‘De Nièvre staat er goed op’ Dat is wat Didier Ramet, voorzitter van de Landbouwkamer van de Nièvre, als eerste te binnen schiet als hij het kaartje van Frankrijk ziet. Le Monde heeft onlangs een onderzoek, uitgevoerd door ANSES (Nationaal Agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) over het gebruik van pesticiden in 2017 gepubliceerd. Pesticiden die gekwalificeerd worden als de gevaarlijkste voor de gezondheid en het milieu.

Op het kaartje is te zien dat de boeren in de Nièvre hun landerijen niet of erg weinig met deze pesticiden behandelen. ‘De Nièvre heeft veel veeteelt, met veel weilanden. We verbouwen hier weinig producten zoals planten, bloemen, groente en fruit waarvoor veel herbiciden en insecticiden worden gebruikt’, legt Stéphane Aurousseau, de president van de Departementale Federatie van Boerenbonden (FDSEA), uit. ‘In het noorden van het departement, het land met de wijngaarden en graanvelden, ligt het gebruik wel een stuk hoger. Tussen de 1 en 1.85 behandelingen per hectare. Maar dit laatste cijfer, het maximum in de Nièvre is in de buurt van Breugnon, Corvol-l’Orgueileux en Tracy-l’Orgueilleux, is verre van het landelijke niveau waar 2 tot zelfs 5 behandelingen de norm is’.

Controversieel

Het onderwerp pesticiden is een zeer controversieel onderwerp waarover de landbouwsector en de overheid transparant wil communiceren met de bevolking. Ze zijn van plan binnenkort een handvest te ondertekenen, waarin het gebruik van dit soort producten komt te staan. ‘In dit handvest kunnen de inwoners zien wat de luchtkwaliteit in hun omgeving is. We zullen hierin ook onze aanbevelingen formuleren’, zegt Daniel Barbier, de voorzitter van burgemeesters van de Nièvre. ‘Het zou natuurlijk het makkelijkst zijn om alles te verbieden, maar niet alles is even gevaarlijk’.

Na zes maanden nadenken resulteerde het voorbereidende werk van de verschillende partners in de wens om verwaarloosde heggen opnieuw aan te planten, om zo de verspreiding nog preciezer in kaart te kunnen brengen. ‘Ook de data en tijden van behandelingen moeten op een rij gezet worden om uit te vinden wat de minst schadelijk momenten zijn voor de bewoners in de omgeving, de leerlingen van de scholen, de bewoners van de bejaardenhuizen, de patiënten van de ziekenhuizen, enzovoorts’, voegt Daniel Barbier eraan toe. ‘De toekomstige ondertekenaars gaan toezien op naleving van de opgestelde regels’.

‘We boeken voortdurend vooruitgang’, zegt Stéphane Aurousseau. ‘We weten bijvoorbeeld dat nachtbehandelingen minder producten vereisen vanwege een hogere luchtvochtigheid. Dat is dus veel efficiënter. Er is nog veel winst te halen, maar we moeten wel rekening houden met het feit dat er al veel producten verboden zijn in Frankrijk. Bijna duizend gevaarlijke producten zijn al tien jaar lang verboden’.

Het manifest zou eind 2019 kunnen worden ondertekend.

Aart Sierksma

Bron: La Nièvre à l’abri d’une utilisation excessive des pesticides [Ludovic Pillevesse]

Verbod op chemische pesticiden voor particulieren

Sinds 1 januari 2019 kunnen particulieren, tuinders en hoveniers niet langer chemische gewasbeschermingsmiddelen kopen, opslaan of gebruiken, volgens een verklaring van de prefectuur van de Yonne. In het openbare groen waren deze producten al vanaf 2017 verboden. Er blijven nog steeds bestrijdingsmiddelen bestaan die wel gebruikt mogen worden: “Biocontrol-producten (gewasbeschermingsmiddelen die voldoen aan de Europese eisen en zijn toegelaten na een uitgebreide beoordeling van de risico’s voor de menselijke gezondheid, diergezondheid en het milieu), producten die worden gebruikt in de biologische landbouw en producten met een laag risico”, aldus de verklaring.

Op de website van het ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening is een lijst voor particulieren en hoveniers gepubliceerd van producten die nog worden toegestaan sinds 1 januari, evenals een lijst met verboden producten.

Producten die tuinliefhebbers nog steeds mogen gebruiken

Liste des produits qui restent autorisés aux amateurs de jardinage au 1er janvier 2019 by Grégoire MOLLE on Scribd

Verpakkingen horen niet in de vuilnisbak

Containers voor chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet langer toegestaan, of ze nu leeg zijn of niet. Particulieren die in het bezit zijn van deze vaten moeten ze naar een afvalverwijderingscentrum of naar een tijdelijk verzamelpunt brengen, laat de prefectuur weten.

Het mag, om milieuredenen, in geen geval in een vuilnisbak worden gegooid of in het riool komen, bevestigt de website van EcoDDS, een non-profitorganisatie die chemisch afval van particulieren verzamelt en behandelt. Op de site van dit bedrijf staan de plaatsen waar personen zich kunnen ontdoen van chemische bestrijdingsmiddelencontainers.

Aart Sierksma

Bron: Interdiction des phytosanitaires chimiques pour les particuliers : quels produits sont interdits, lesquels restent autorisés ? [Grégoire Molle]

In twintig gemeenten in de Bazois is de waterkwaliteit wel op peil

Vertaald uit FR naar NL

De prefect van de Nièvre komt met de volgende verklaring: “Twintig gemeenten in de Bazois, met water dat wordt beheerd door ‘SIAEP’ (‘Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Bazois’, het drinkwaterbedrijf), hebben water van een goede kwaliteit. De enige uitzondering hierop is Châtillon-en-Bazois.”
De kaart van vorige week over de waterkwaliteit in de Nièvre, op basis van een studie van de ‘UFC-Que Choisir’, is op tal van plaatsen in de Bazois onderwerp van gesprek geweest. Op de kaart was te zien dat vooral in de Bazois, het drinkwater van slechte kwaliteit was.
Het water in de gemeente Châtillon-en-Bazois voldoet nog niet aan de eisen die gesteld worden aan schoon drinkwater, wat betreft fluor en arsenicum. Châtillon valt op dit moment ook niet onder de verantwoordelijkheid van ‘SIAEP-de-Bazois’.

Dat geldt wel voor de gemeenten: Achun, Alluy, Anlezy, Aunay, Bazolles, Biches, Brinay, Chougny, Fertrève, Frasnay-Reugny, Limanton, Maux, Mont-et-Marré, Montapas, Ougny, Rouy, Saint-Maurice, Tamnay-en-Bazois, Tintury en Ville-Langy. Deze gemeenten hebben een positief advies van het Regionaal Bureau Gezondheid (ARS) gekregen. Daarop heeft de prefect van de Nièvre verklaard, dat het door de SIAEP-de-Bazois geleverde water weer geschikt is voor gebruik.

Lees meer

Is het water dat we in de Nièvre drinken verontreinigd?

Vertaald uit FR naar NL

Het water in twintig gemeenten in de Nièvre is grotendeels vervuild door pesticiden en arsenicum. De ‘Union fédérale des consommateurs’ (UFC-Que Choisir), consumentenvereniging, komt na een studie met de kwalificatie ‘zeer slecht’.
In Châtillon-en-Bazois, mogen de kinderen van de plaatselijke school geen water uit de kraan drinken. Een voorzorgsmaatregel die niet overbodig lijkt. Naar aanleiding van de resultaten van het ministerie van Volksgezondheid over de kwaliteit van het water, heeft de UFC-Que Choisir 36.600 gemeenschappelijke distributienetwerken van Frankrijk onderzocht.

Arsenicum en pesticiden uit de kraan
In de Bazois en in de Morvan vinden we ongeveer twintig gemeenten met heel slecht water als gevolg van arsenicum. In de omgeving van Pouilly-sur-Loire zijn vier gemeenten die te maken hebben met sporen van bestrijdingsmiddelen in het leidingwater. Daarbij zijn in mindere mate ook nog sporen van lood, koper en fluor gevonden.

Lees meer