Tag Archief van: plus-value

De Ruyter wint toch: eind in zicht van dubbele premieheffing

Na de akkoordverklaring van minister Darmanin (zie vorig bericht van 23 oktober) heeft nu ook de Assemblée zich in meerderheid via een amendement op het belasting- en premieplan voor 2019 (PLFSS 2019) uitgesproken vóór een vrijstelling van premieheffing CSG/CRDS over kapitaalinkomsten (renten, huren, lijfrenten, dividenden, plus-value enz.) van personen die onder een sociale-verzekeringsstelsel vallen van een andere lidstaat dan Frankrijk. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in Nederland of België wonen met een tweede huis in Frankrijk, maar ook mensen (‘verdragsgerechtigden’) die om wat voor reden dan ook (werk of pensioen) ten laste komen van het Nederlandse of Belgische sociale stelsel ondanks het feit dat ze in Frankrijk wonen.

Na jaren onzekerheid en tegensputteren van de Franse overheid zou er dan toch eindelijk recht worden gedaan aan de uitkomst van de procedure De Ruyter voor het EU-Hof. Een standbeeld is wel het minste dat de betrokkenen postuum zouden kunnen oprichten voor die man.
Alleen de Franse senaat zou nog roet in het eten kunnen gooien, maar daar zijn bij mijn weten geen aanwijzingen voor.
Zie verder het bericht van Fiscalonline

Bron: fiscalonline.com

Vrijstelling premieheffing CSG/CRDS?

Geen premies CSG/CRDS meer voor personen die niet onder het FR sociale verzekeringsstelsel vallen?

Er is een nieuwe stap gezet in het al jarenlang slepende miljardendossier over de verschuldigdheid van premies CSG/CRDS [la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)door personen die niet onder het FR sociale verzekeringsstelsel vallen (lees voor het gemak: die onder het stelsel vallen van een andere lidstaat). Minister van Comptes Publics Darmanin heeft zich op 16 oktober jl. in de Assemblée nationale bereid verklaard vrijstelling van premieheffing CSG/CRDS te verlenen over kapitaalinkomsten (renten, huren, lijfrenten, dividenden, plus-value etc.) van personen die onder een sociale-verzekeringsstelsel vallen van een andere lidstaat dan Frankrijk. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in NL/B wonen met een tweede huis in Frankrijk, maar ook mensen die om wat voor reden dan ook (werk of pensioen) onder het NL/B stelsel vallen ondanks het feit dat ze in FR wonen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Zie verder het bericht van Fiscalonline compleet met alle links naar de vorige highlights van dit dossier (waaronder de procedure De Ruyter)

Bron: fiscalonline.com

Vrijstelling plus-value Franse eigen woning uitgebreid

Vrijstelling plus-value Franse eigen woning uitgebreid in geval van (r)emigratie vóór de verkoop

Bij verkoop van de (voormalige) eigen woning in Frankrijk na 1 januari 2019 wordt de vrijstelling voor inmiddels ge(r)emigreerde verkopers verruimd. De verruiming, is gelegen in de termijn voor de verkoop. die vindt plaats op 31 december van het jaar volgend op het jaar van (r)emigratie. Er wordt dan geen belasting geheven over de plus-value. Voorwaarde: de woning mag niet in de tussentijd ter beschikking hebben gestaan van derden.

Bron: fiscalonline.com

Plus-value bij verkoop tweede huis

Nieuws over de belasting en premies die worden geheven over de verkoopwinst bij de verkoop van het tweede huis in Frankrijk. Deze berichten zijn vooral van belang voor degenen die de heffing niet kunnen en/of willen ontlopen door vóór de beoogde verkoop tijdelijk fiscaal inwoner van Frankrijk te worden. Het tweede huis wordt dan tijdelijk het eerste huis. Wie daarvoor de tijd en de energie heeft, kan dit bericht overslaan en het beste bij een goede fiscalist advies inwinnen.

1. Rechterlijke uitspraken: de hardleerse Franse fiscus
De Franse fiscus negeert sinds 2011 een reeks van inmiddels vier rechterlijke uitspraken over de kosten van verbouwing, renovatie, vergroting of verbetering die een belastingplichtige maakt voor zijn – niet als résidence principale bewoonde – huis, zeg maar: het tweede huis. Deze rechterlijke uitspraken houden in dat de plus-value mag worden verlaagd met de bedragen die een belastingplichtige rechtstreeks heeft betaald aan de bouwmarkt, op voorwaarde dat hij bewijst dat de voor die bedragen gekochte materialen door een in Frankrijk geregistreerde onderneming (aannemer of klusbedrijf) zijn gebruikt voor de werkzaamheden. In een recente uitspraak van het gerechtshof in Lyon heeft de rechter bepaald dat dat bewijs kan worden geleverd door vermelding op de factuur van de plaats of het adres van de werkzaamheden. Helemaal mooi is het als de factuur de naam vermeldt van de verantwoordelijke persoon (responsable) van de aannemer die of het klusbedrijf dat de werkzaamheden op het adres gaat verrichten.
Zoals gezegd, negeert – althans volgens www.fiscalonline.fr – de Franse fiscus deze uitspraken al 7 jaar. Men eist dat de gebruikte materialen door de (ver)bouwende aannemer of het klusbedrijf zelf zijn gekocht en betaald. Je moet dus een lange adem hebben en willen procederen als je niet alleen gelijk wilt hebben maar het ook wil krijgen. Het is dan voor de bewijsvoering zaak om ervoor te zorgen dat je de materialen laat bezorgen op het adres waar het om gaat en dat dat adres ook wordt vermeld op de factuur van de bouwmarkt, liefst met de naam van de responsable.

Lees meer