Tag Archief van: water

De waterrekening

In de Nièvre schommelt de prijs van water volgens de laatste beschikbare gegevens tussen 1 en 3,75 euro per kubieke meter. Waarom is er zo’n groot verschil?

Grofweg zijn er drie factoren die van belang zijn:

1. De geografische ligging van de gemeente.

2. De politieke situatie.

3. De geschiedenis.

Op de waterrekening staan twee hoofdrubrieken aangegeven: drinkwater en sanitair. Deze zijn weer onderverdeeld in: abonnement, consumptie, BTW… voor een totaal dat soms sterk verschilt van gemeente tot gemeente.

Wel of geen abonnement

Een jaarlijkse bijdrage wordt overeengekomen tussen de plaatselijke autoriteit (de gemeente, het samenwerkingsverband van gemeenten) en het bedrijf dat het water beheert: Saur, Véolia of Suez in de Nièvre.

Het kan ook zo zijn dat de gemeente gekozen heeft om de waterhuishouding niet over te dragen. In dat geval heeft de gemeente het water in eigen beheer. Dit is vaak het geval in plattelandsgemeenten. Een gemeente met een eigen openbare dienst wint aan autonomie en is vaak voordeliger uit. Een gemeente die het beheer overgedragen heeft aan een waterbedrijf heeft er verder geen omkijken meer naar en heeft geen personeel te managen.

Het abonnement financiert gedeeltelijk de investeringen die in het netwerk moeten worden gedaan en die door de gemeenschap en het waterbedrijf worden betaald. Het is een basis voor alle gebruikers, ongeacht hun verbruik, om de werkzaamheden te helpen financieren. In het geval van een tweede huis bijvoorbeeld, zou het verbruik niet de kosten dekken van het onderhoud van het netwerk naar de woning. Het abonnement compenseert dat.

Hoeveel water verbruik je

Een huishouden van drie personen verbruikt gemiddeld 120 m³ water per jaar. Op de rekening wordt bij de rubriek ‘verbruik’ logischerwijs meer in rekening gebracht aan degenen die dit gemiddelde overschrijden. Maar het is niet alleen de prijs van het verbruikte water dat in rekening wordt gebracht. Er kan ook een vergoeding zijn voor de financiering van bijvoorbeeld een stuwdam of een aandeel dat dient om de werking van de infrastructuur te financieren. Wat in rekening wordt gebracht is evenredig met het verbruik.

Er is ook een deel van de rekening dat naar de watermaatschappijen gaat. Dit geld wordt gebruikt om watervervuiling tegen te gaan, de waterkwaliteit te verbeteren, de watervoorraden in stand te houden, waterzuiveringsinstallaties te bouwen, de waterwegen te herstellen… Het kan ook worden herverdeeld onder lokale overheden, bijvoorbeeld via subsidies wanneer zij hun netwerk moderniseren. Het kan ook diensten financieren, zoals de watervoorziening van het departement.

Hoeveel BTW

Dit is de belasting die aan de staat wordt betaald: 5,5% voor drinkwater en 10% voor sanitaire voorzieningen. Deze belasting kan worden terugbetaald in de vorm van subsidies aan lokale overheden, met name in het kader van de Dotation d’équipements des territoires ruraux. Voor een gemeente met minder dan 3.000 inwoners is deze BTW facultatief. Gemeenten die deze niet betalen, krijgen deze echter niet terug in geval van werkzaamheden.

Welke onderhandelingen zijn mogelijk?

Over contracten tussen lokale overheden en waterbedrijven wordt om de 12 jaar opnieuw onderhandeld, of sinds de wet-Sapin om de 20 jaar. Voorheen konden deze contracten 50 jaar duren. Bij de heronderhandelingen hangt alles af van de concurrentie tussen de waterbedrijven: is die sterk, dan dalen de prijzen, zo niet, dan stagneren ze.

Geografische ligging en hulpbronnen

Als de woningen ver uit elkaar liggen, is het netwerk uitgebreider en duurder in onderhoud. Als er een bron boven de gemeente ligt, hoeft er niet te worden gepompt, omdat de zwaartekracht zijn werk doet, en hoeft het water niet te worden gezuiverd, omdat de kwaliteit al goed is.

Maar in het algemeen wordt er bij het opstellen van de waterfactuur rekening gehouden met alle factoren die een rol spelen. Het waterbedrijf of de overheid is verplicht de begroting in evenwicht te houden: zij berekenen hun personeelskosten, hun leningen, hun toekomstige investeringen en bepalen aldus de rekeningen voor de afnemers.

Aart Sierksma

Bron: Facture d’eau : on vous explique ce que vous payez et pourquoi [Marlène Martin]

In twintig gemeenten in de Bazois is de waterkwaliteit wel op peil

Vertaald uit FR naar NL

De prefect van de Nièvre komt met de volgende verklaring: “Twintig gemeenten in de Bazois, met water dat wordt beheerd door ‘SIAEP’ (‘Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Bazois’, het drinkwaterbedrijf), hebben water van een goede kwaliteit. De enige uitzondering hierop is Châtillon-en-Bazois.”
De kaart van vorige week over de waterkwaliteit in de Nièvre, op basis van een studie van de ‘UFC-Que Choisir’, is op tal van plaatsen in de Bazois onderwerp van gesprek geweest. Op de kaart was te zien dat vooral in de Bazois, het drinkwater van slechte kwaliteit was.
Het water in de gemeente Châtillon-en-Bazois voldoet nog niet aan de eisen die gesteld worden aan schoon drinkwater, wat betreft fluor en arsenicum. Châtillon valt op dit moment ook niet onder de verantwoordelijkheid van ‘SIAEP-de-Bazois’.

Dat geldt wel voor de gemeenten: Achun, Alluy, Anlezy, Aunay, Bazolles, Biches, Brinay, Chougny, Fertrève, Frasnay-Reugny, Limanton, Maux, Mont-et-Marré, Montapas, Ougny, Rouy, Saint-Maurice, Tamnay-en-Bazois, Tintury en Ville-Langy. Deze gemeenten hebben een positief advies van het Regionaal Bureau Gezondheid (ARS) gekregen. Daarop heeft de prefect van de Nièvre verklaard, dat het door de SIAEP-de-Bazois geleverde water weer geschikt is voor gebruik.

Lees meer

Is het water dat we in de Nièvre drinken verontreinigd?

Vertaald uit FR naar NL

Het water in twintig gemeenten in de Nièvre is grotendeels vervuild door pesticiden en arsenicum. De ‘Union fédérale des consommateurs’ (UFC-Que Choisir), consumentenvereniging, komt na een studie met de kwalificatie ‘zeer slecht’.
In Châtillon-en-Bazois, mogen de kinderen van de plaatselijke school geen water uit de kraan drinken. Een voorzorgsmaatregel die niet overbodig lijkt. Naar aanleiding van de resultaten van het ministerie van Volksgezondheid over de kwaliteit van het water, heeft de UFC-Que Choisir 36.600 gemeenschappelijke distributienetwerken van Frankrijk onderzocht.

Arsenicum en pesticiden uit de kraan
In de Bazois en in de Morvan vinden we ongeveer twintig gemeenten met heel slecht water als gevolg van arsenicum. In de omgeving van Pouilly-sur-Loire zijn vier gemeenten die te maken hebben met sporen van bestrijdingsmiddelen in het leidingwater. Daarbij zijn in mindere mate ook nog sporen van lood, koper en fluor gevonden.

Lees meer