Tag Archief van: werk

Jonge mensen op het platteland

Uit een INSEE-analyse (Institut national de la statistique et des études) blijkt dat meer dan de helft van de jongeren onder de 30 jaar in de Nièvre in zogenaamde zwakke plattelandsgebieden woont. Dit heeft gevolgen voor de mobiliteit en de integratie. Het platteland heeft te maken met bevolkingsverlies en economische problemen. De analyse betrekt de hele Bourgogne-Franche-Comté in haar onderzoek.

Zwakke plattelandsgebieden

Volgens Hélène Ville, een van de twee onderzoekers die aan het onderwerp heeft gewerkt, onderscheidt de Nièvre zich door twee bijzonderheden:

De eerste is dat meer dan de helft van de jongeren onder de 30 jaar in zwakke plattelandsgebieden woont: 52 procent, het hoogste percentage in de regio. Het gemiddelde voor de hele Bourgogne-Franche-Comté is 19%.

De tweede bijzonderheid is dat de Nièvre het departement is met de meest zogenaamde zwakke plattelandsgebieden: meer dan de helft van de Nièvre wordt als zwak gekwalificeerd.

Mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor aansluiting bij de arbeidsmarkt

Volgens het INSEE is er minder werkgelegenheid in deze gebieden en is het aanbod minder breed (vooral minder banen voor managers, middenkader en technici). Hélène Ville: ‘Een andere vaststelling voor deze gebieden is dat, gezien de geografische afstand van opleidings- en werkgelegenheidslocaties, mobiliteit vaak een noodzakelijke voorwaarde is voor aansluiting bij de arbeidsmarkt. Om toegang te krijgen tot een baanaanbod dat groot, gevarieerder en over het algemeen meer kwalificaties vraagt.’

Het INSEE beschrijft:  ‘De landelijke gebieden in het hart van de Morvan en aan de noordelijke rand van de regio zijn het minst toegankelijk en het verst verwijderd van de grote agglomeraties. De werkende bevolking is niet erg mobiel: het geldt voor zes van de tien werkenden in dit woongebied. In deze gebieden is de ongelijkheid tussen de jongeren onder de dertig jaar en de rest van de bevolking het grootst zijn. Jongeren hebben hier de grootste moeite om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt. Ze stoppen op jonge leeftijd met hun opleiding en hebben de minste kwalificaties.’

De gemeente Luzy

Luzy doet het beter omdat het verbonden is met een groep van kleine industriële groeikernen die voor veel banen zorgt. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van werkenden.

De gemeenten waar de meeste jongeren geen aansluiting kunnen vinden met de arbeidsmarkt, met een zeer hoge werkloosheid: Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge, La Machine en Cercy-la-Tour (dicht bij een grote stad), Decize, Cosne, Clamecy, Lormes, Corbigny en rond Moulins-Engilbert (ver van grote steden).

Aart Sierksma

Bron: Plus de la moitié des moins de 30 ans de la Nièvre vivent en zone rurale fragile [Jenny Pierre]

Een lokale munt in Tonnerre

Vertaald uit FR naar NL

Een werkgroep is al een aantal maanden bezig om te kijken of een lokale munt haalbaar is. Het zou voor het einde van 2017 van start moeten gaan.
“Na anderhalf jaar overleg, lijkt het duidelijk dat het project de economische ontwikkeling van onze bedrijven kan versterken en onze regio gaat verrijken,” zegt Eric Monoyer een dag na de algemene vergadering van de ‘Association des entrepreneurs du Tonnerrois’ (ondernemersvereniging van Tonnerre). “Een vereniging, die duurzaam ondernemen op basis van samenwerking hoog in het vaandel heeft staan.

Vergroten van de handelsbetrekkingen
“Vandaag de dag spreken alle economische, technologische, ecologische en sociale indicatoren van een herpositionering op lokaal gebied,” zegt de voorzitter. “Met zeer duidelijk herkenningspunten:

  • goed leven buiten de grote stad, zonder stress en zonder vervuiling
  • geavanceerde technologie om het comfort en de ergonomie in het leven en op het werk te verbeteren
  • en ten slotte een sterke behoefte aan een gezond en milieuvriendelijk leven

Alle troeven hebben we in Tonnerre in handen. Het is belangrijk al deze mogelijkheden in te zetten.”

Lees meer