Verkeersveiligheid: De Yonne heeft de meeste verkeerslachtoffers van Frankrijk

Vertaald uit FR naar NL

Ondanks een algemene neerwaartse spiraal van verkeersdoden in Frankrijk, zijn de wegen van de Yonne nog steeds gevaarlijk, met 30 doden tussen januari en september 2018 (vergeleken met 24 doden in dezelfde periode in 2017). In de Yonne heb je tweemaal meer kans op een dodelijk ongeval dan in de rest van het land. De cijfers over de verkeersongevallen voor de eerste negen maanden van 2018 bevestigen dit: de 27 ongelukken resulteerden in de dood van 30 mensen.
Het departement maakt dus geen deel uit van de algemene trend van dalende sterfte in het verkeer. Tussen januari en eind september 2018 heeft de ‘Sécurité routière’ honderdzevenendertig minder verkeersdoden geregistreerd in vergelijking met dezelfde periode in 2017 (2.426 tegen 2.563).
In september liet de Yonne trouwens dezelfde cijfers zien als de rest van Frankrijk. Vijf doden en een stijging van het aantal ongevallen met 21,4%.

radar

 

Als je gedetailleerd maand voor maand bestudeert, zie je dat de zomer (vooral juni en juli) de periode is waarin de meeste verkeersongevallen plaatsvinden. Tijdens die maanden maken veel Fransen lange reizen om op vakantie te gaan. Hoe veiliger een automobilist zich voelt (meestal op zonnige dagen), hoe onvoorzichtiger hij zich gedraagt. Dit verhoogt het risico op ongelukken, zeggen specialisten.
Aan de andere kant zijn de maanden met de meest ongunstige weersomstandigheden (januari en februari) niet de gevaarlijkste. In tegenstelling tot wat een bepaalde logica zou kunnen suggereren.

Meer snelheids- en alcoholcontroles
De belangrijkste oorzaken van het aantal sterfgevallen blijven ongewijzigd. Twintig mensen werden gedood wegens niet-naleving van de verkeersregels. Een te hoge snelheid is verantwoordelijk voor 21% van de ongevallen (acht doden) en het rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen voor 18% (zeven doden).
Patrice Latron, de prefect van de Yonne, vindt de huidige ontwikkeling nog steeds zeer verontrustend en geeft aan dat de controles op snelheid en alcohol zullen worden geïntensiveerd.

Aart Sierksma

Bron: l’yr, Sécurité routière : l’Yonne parmi les départements les plus « meurtriers » en 2018 [Véronique Sellès]