Verlevendiging van het stads- of dorpcentrum

Vertaald uit FR naar NL

Revitalistation du Bourg
Een conferentie in Saint Brieuc (Bretagne) over de mogelijkheden om stadcentra van de kleine steden te verlevendigen.

Sinds de volkstelling van 1968 is er veel veranderd op het Franse platteland. Veel mensen zijn naar de steden getrokken en stedelingen komen in de stadjes en dorpjes wonen (permanent of tijdelijk). Het plattelandsleven heeft een soort herwaardering ondergaan, veel stadsmensen hebben het omarmd en zien het als een idyllisch gebeuren, een betere manier van leven.

Maar er spelen nog meer zaken, de stadscentra lopen leeg doordat veel winkels verdwijnen. Doel van de conferentie van dinsdag 7 juni in Saint Brieuc was om over dit probleem van gedachten te wisselen en ervaringen uit te wisselen.

Genodigden waren onder anderen de burgemeester van Luzy (Sud-Morvan) samen met haar team dat zich bezig houdt met het project “Luzy, stad van de toekomst”. Burgemeester Jocelyne Guerin hield tijdens de plenaire zitting een vurig pleidooi voor dit project. Een project gedragen door een groot deel van de bevolking van Luzy. Een project dat als doel heeft om Luzy te verlevendigen en aantrekkelijk te maken als woonplaats.

Er zijn veel activiteiten in Luzy die heel veel mensen trekken, uit Luzy zelf, de omgeving en niet te vergeten de vele toeristen. Er vinden in Luzy ontwikkelingen plaats op diverse terreinen zoals de economie, de handel, het verenigingsleven, cultuur (er worden jaarlijks zeven festivals georganiseerd), de agrarische sector (200 boerderijen). Ondanks de economische crises is er vooruitgang geboekt. In Luzy kan je wonen en werken zonder dat je naar andere plaatsen moet.

Het project “Luzy, stad van de toekomst” heeft de warme belangstelling van veel van de inwoners. Er werd een expositie over het project georganiseerd waar ruim 600 mensen op af kwamen en de gelegenheid kregen hun mening te geven en ideeën aan te dragen.

Het dynamische betoog van Mdm Guerin werd beloond met een geweldig applaus van de conferentiegangers. Een inspirerend verhaal voor veel andere gemeenten.

Elsa Telder
Bron: Journal du Centre van 9 juni 2016