Restos du coeur

De voedselbank kan uw hulp weer goed gebruiken

Medio december komt u ze weer tegen in de supermarkt: de dames en heren van de Restos de Coeur (restaurants, eten voor daklozen).
Restos du Coeur, voluit Les Restaurants du Coeur – Relais du Coeur is een in 1985 door de komiek Coluche opgerichte Franse liefdadigheidsorganisatie die (overschot van) voedsel verdeelt onder dak- en thuislozen.

Doel van de organisatie is restpartijen voedsel in te zamelen en te gebruiken in centrale gaarkeukens.  Dat is het hart van de organisatie. Hun uiteindelijk doel is een duurzamer oplossing door herintegratie van dak- en kanslozen.
www.restosducoeur.org

Meer info, zie Wikipedia