Wat zijn de meest bedreigde vogelsoorten in de Yonne

Vertaald uit FR naar NL

De laatste tien jaar zijn sommige vogelsoorten in de Yonne sterk verminderd. Belangrijkste oorzaak: menselijke activiteit.
Vogelpopulaties zijn in 15 jaar met één derde gekrompen. Het Nationaal Historisch Museum (le Musée national d’histoire naturelle) en het Nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek (Centre national de la recherche scientifique) hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze afname. De studies wijzen op een verontrustend probleem, namelijk het verdwijnen van vogelsoorten van het Franse platteland.

geelgors

Geelgors

De Vogelbescherming (Ligue de protection des oiseaux) doet met grote regelmaat onderzoek in deze regio en constateert eveneens een achteruitgang van de vogelpopulaties. Een soort die we steeds minder in de Yonne zien is de geelgors (Bruant Jaune), die graag in heggen nestelt. Het onderzoekscentrum van het Nationaal Historisch Museum (le Stoc ‘le Suivi temporel des oiseaux communs’) heeft van 2008 tot 2017 onderzoek gedaan en constateert dat iets meer dan de helft (-54%) van de geelgorsen in tien jaar tijd in de Yonne is verdwenen. Hetzelfde geldt voor de groenling (Verdier d’Europe), die je kunt herkennen aan zijn groene kleur en sterke snavel (-52%).

De tortelduif (Tourterelle des Bois) (-48%), de grauwe gors (Bruant Proyer) (-42%) en de veldleeuwerik (Alouette des Champs) (-25%) zijn ook soorten die een overduidelijke afname laten zien. Deze omvangrijke achteruitgang kan vooral worden verklaard door de voortdurende afbraak van de leefomgeving (weghalen van hagen, kappen van bomen ..), de stedelijke ontwikkelingen en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

Aart Sierksma

Bron: l’yr, Quelles sont les espèces d’oiseaux les plus menacées dans l’Yonne? [Marc Charasson]