Het wilde zwijn zorgt voor meer dan 1.100 hectare schade in de Yonne

Vertaald uit FR naar NL

De prefect van de Yonne, Jean-Christophe Moroud komt met een eerste beoordeling van het jachtseizoen in de Yonne voor het seizoen 2016-2017. De schade veroorzaakt door wilde zwijnen voert de boventoon.
wilde zwijnenDe overheid registreerde een aanzienlijke stijging van de schade aan gewassen veroorzaakt door het grootwild in het departement. “In eerste instantie gaat het om 1.100 hectare schade, tegen 926 hectare vorig jaar,” volgens Jean-Christophe Moroud. De schade wordt geschat op iets meer dan 800.000 euro en de financiering valt onder de verantwoordelijkheid van de jagers. “We kunnen deze cijfers bevestigen,” aldus Olivier Lecas via de telefoon, voorzitter van de Fédération départementale de chasse (FDC) (Departementale Jacht Federatie).

De prefectuur en de FDC zijn het er samen over eens dat er sprake is van een “overbevolking van wilde zwijnen”. “Dit is een verontrustende situatie die niet alleen voor de Yonne geldt,” zegt Jean-Christophe Moroud. “Toch hebben we besloten om de jacht op wilde zwijnen in vijf gebieden (Vrin, Puisaye, Chablisien, Serein, Vermentonnais) op te schorten.” Een omstreden besluit volgens de FDC, die een uitspraak van het bestuurlijk rechtscollege vraagt. Deze zal zich in de komende weken moeten uitspreken over de gegrondheid van het verzoek.

“Om de overbevolking van zwijnen te kunnen bestrijden, zijn we snel tot actie overgegaan. We bestuderen de mogelijkheid van nieuwe drijfjachten onder verantwoordelijkheid van de overheid en vergunningen verlenen om ’s nachts af te schieten om de schade maar zoveel mogelijk te beperken,” aldus de afgevaardigde van de overheid. Hij brengt in herinnering dat de overheid er ook is voor de biodiversiteit en het natuurlijk evenwicht. Jagers hebben niet alleen het monopolie op de natuur maar moeten ook luisteren naar de agrarische wereld.

Aart Sierksma

Bron: l’yr, Le sanglier a fait plus de 1.100 hectares de dégâts, cette saison, dans l’Yonne [Antonin Bisson]