Windturbines in Bourgogne Franche-Comté: een halfslachtige overwinning

Op 3 november heeft de administratieve rechtbank van beroep in Lyon het verzoek van de prefect van de regio Bourgondië om windturbines te plaatsen nietig verklaard. Aan de orde: het ontbreken van een voorafgaande milieustudie.
Het is “een kleine overwinning” maar op hetzelfde moment “een sterk symbool” voor de anti-windmolen lobby in Bourgogne Franche-Comté, verenigd in het collectief ACBFC.

Hun strijd is echter nog lang niet voorbij, zoals blijkt uit de reactie van de voorzitter van de regionale raad. “De annulering van deze regelingen heeft geen gevolgen voor de bestaande windparken en het houdt ook niet het onderzoek naar nieuwe windprojecten tegen,” zegt Christiane Barret. Een openbare verklaring, die Michel de Broissia, voorzitter van de ACBFC, nogal tegen de borst stuit. “Het is een teken van minachting,” zegt hij. “De huidige gebeurtenissen moeten onze leiders juist aanmoedigen om na te denken over hun beslissingen,” voegt hij eraan toe.

“Totempalen” voor “een absurde groene god”
Tijdens een persconferentie op donderdag 10 november in Dijon hekelen Dominique Loiseau (restauranthoudster) en Jean-Pierre Riou (lid van de AFNOR, een commissie die de geluidsnormen voor windturbines opstelt) het gebrek aan een publiek debat over windprojecten.
Een voorbeeld: “Ik heb een hele serie documenten en foto’s ingestuurd, maar ben niet één keer in het openbaar onderzoek genoemd. De mening van de burgers doet er blijkbaar niet toe!,” getuigt Dominique Loiseau.
“Windturbines zijn de totempalen ter ere van een belachelijke groene god ,” besluit Michel de Broissia. “Daarbij komt nog dat de regio Bourgogne Franche-Comté de minst winderige regio van Frankrijk is. In september blies de wind 12,5% van de tijd.”

Aart Sierksma
Bron: l’yr, Eoliennes en Bourgogne Franche-Comté : une victoire en demi-teinte [Alexandra Caccivio]