Tournoi de Petanque et Spectacle de Musique

Om 14h00 begint het petanque tournooi, georganiseerd door de petanque vereniging van Luzy.
U kunt zich van te voren opgeven maar dit kan ook ter plaatste.
Er wordt twee aan twee gespeeld, ervaring is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.
Kosten deelname petanque 5 euro per persoon, voor de eerste 10 is er een prijs.
Daarna om 18h00 komt de groep les 6000’s. In de pauze is er een solozanger.
Eten en drinken ter plaatse. De bar is open, er is friet en na 18h kunt u zelf een pizza maken.