Premies voor milieuvriendelijker verwarmen

Heb je jouw hoofdverblijf in Frankrijk, is je woning minimaal 15 jaar oud en wil je energie besparende maatregelen nemen of milieuvriendelijker gaan verwarmen? Dan heeft de Franse overheid misschien een renovatiepremie voor je beschikbaar.

Er zijn twee mogelijkheden: MaPrimeRénov’ voor kleinere projecten en MaPrimeRénov’ Parcours Accompagné voor grotere projecten. Voor deze laatste regeling geldt als extra eis dat jouw hoofdverblijf al minimaal drie jaar in Frankrijk is.

MaPrimeRénov’

Deze regeling is bedoeld voor kleine installatiewerkzaamheden in verband met de overstap naar een milieuvriendelijker systeem voor warm water of verwarming, eventueel in combinatie met andere werkzaamheden zoals isolatie, ventilatie of afvoer van een olieketel.

In hoeverre je in aanmerking komt, hangt af van het inkomen. Van tevoren moet je een afspraak maken bij een Espace Conseil France Rénov’ bij jou in de buurt. Een diagnose van de energieprestaties (diagnostic de performance énergétique) of energieaudit is verplicht.  Bovendien moeten de werkzaamheden worden verricht door een erkende uitvoerder, een RGE (reconnu garant environnemental). Je dient de aanvraag af te handelen voordat je met de werkzaamheden mag starten.

Al naar gelang jouw inkomen en de gekozen oplossing worden vaste bedragen vergoed. Die gaan van € 400 bij een gemiddeld inkomen voor aansluiting op een warmte- of koudenetwerk tot aan € 11.000 bij een zeer bescheiden inkomen voor plaatsing van een geothermische of zonnethermische warmtepomp.

Wat de overheid ziet als een zeer bescheiden jaarinkomen is mede afhankelijk van het aantal personen dat het  huishouden telt. Buiten het Île de France is dat tot € 17.009 voor een eenpersoons- en tot € 24.975 voor een tweepersoonshuishouden.

Per 1 juli 2024 vervalt de MaPrime Rénov’ regeling als de woning energielabel F of G heeft: dan moet een grotere renovatie worden uitgevoerd en kan een premie worden aangevraagd via MaPrime Rénov’ Parcous Accompagné.

Klik hier voor meer informatie via de website van de overheid.

MaPrimeRénov’ Parcours Accompagné

Deze regeling is bedoeld voor grootschalige werkzaamheden, met een financiering tot € 63.000, die leiden tot een verbetering van het energielabel. Iedereen kan hiervoor in aanmerking komen, ongeacht het huidige energielabel van de woning en de hoogte van het inkomen. Het percentage dat wordt vergoed, is wel afhankelijk van de mate van verbetering en van het inkomen.

Verder gelden er de volgende voorwaarden:

  • Het project moet, op het label, leiden tot minimaal twee energieklassen verbetering.
  • Er moeten isolatiemaatregelen worden getroffen voor minimaal twee van de volgende onderdelen van de woning: dak, raam/houtwerk, vloeren, of muren.
  • Er mag geen verwarming op fossiele brandstoffen worden geïnstalleerd.
  • Verwarming op olie of kolen mag niet behouden blijven.
  • Apparatuur en materialen moeten aan bepaalde technische criteria voldoen.
  • Begeleiding door een officiële Mon Accompagnateur Rénov’ is verplicht.
  • De werkzaamheden moeten aansluiten op een vooraf uitgevoerde energie-audit.

Het is ook mogelijk om via deze premie bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren voor ventilatoren en zonwering vanwege de warmte ’s zomers.

De omvang van de premie wordt berekend over de subsidiabele kosten exclusief belasting. Nog eens 10% extra premie is mogelijk bij een energielabel F of G dat door de werkzaamheden kan worden opgetrokken naar D. Het percentage dat wordt vergoed, wordt bepaald door de hoogte van het inkomen en de verbetering van het energielabel. Het loopt uiteen van 30% tot 80% en zijn in uitzonderlijke gevallen zelfs tot 100%. Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, mogen de werkzaamheden ook in twee stappen worden uitgevoerd.

Een door de staat goedgekeurde begeleider, Mon Accompagnateur Rénov’, biedt bij het hele traject ondersteuning. Dat begint bij de voorbereidingen en de beschrijving van het project en eindigt met een huisbezoek als de werkzaamheden gereed zijn. Op de website van de regering wordt een overzicht gegeven van de acht stappen die je moet volgen.

Klik hier voor meer informatie via de website van de overheid.

Beide regelingen gelden ook voor verhuurders. Zij moeten, binnen een jaar na de aanvraag, de woning als hoofdverblijf gaan verhuren voor een periode van minimaal zes jaar en anders een evenredig deel van de premie terugbetalen.

Foto: Maurits RIETVELD
Tekst: Myra PRINSEN