Burgerservice

Op 25 februari 2010 is de ‘Burgerservice’ in de vorm van een wet op de kaart gezet. De overheid heeft het streven om voor 2016 een aantal van 150.000 overeenkomsten te hebben bereikt.

WAT? -Jongeren tussen de 16 en de 25 jaar kunnen aan dit initiatief meedoen. Het is de bedoeling om gedurende een periode tussen de 6 en 12 maanden invulling te geven aan een taak van algemeen belang. Dit gebeurt binnen de kaders van een vereniging, lokale overheid of openbare instantie. Het doel is jongeren de tijd te geven om na te kunnen denken over hun toekomst en het zelfvertrouwen op te schroeven, kortom: een volwassene te worden.

WIE? –Iedereen in de genoemde leeftijdscategorie kan aan dit vrijwilligersproject deelnemen. Het maakt niet uit wat je bent (student, werkzaam, werkloos, …) of welk niveau je hebt. Er is geen enkel opleidingscriterium, het enige wat belangrijk is, is gemotiveerd zijn.

WAAR? –De jongeling zet zich voor minimaal 24 uur per week in op het gebied van: de gemeenschap, cultuur, onderwijs, gezondheid, sport, solidariteit, noodopvang, humane acties of omgeving.

VERGOEDING? –De overheid keert maandelijks 465,83 Euro uit. Daar bovenop betaalt de opdrachtgever het bedrag van 106,30 Euro. In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid om nog een extra toelage te krijgen.

RECHTEN? –Gedurende de looptijd van het contract vallen de vrijwilligers volledig onder het systeem van sociale zekerheid van de overheid en telt elk trimester mee voor de pensioensopbouw.

Parallel aan het uitvoeren van de burgermissie bestaat de mogelijkheid om te werken of te studeren.

Samenvattend: voor de jongeren biedt de burgerservice de kans om hun motivatie en betrokkenheid voor het algemeen belang te tonen. Voor de opdrachtgever is de burgerservice interessant om frisse impulsen in de organisatie te krijgen. Gemotiveerde jongelui kunnen niet alledaagse initiatieven ontplooien, bedrijfsblindheid tegengaan of experimenteren met nieuwe projecten.

Vacatures:

-Rugby RC XV Charolais-Brionnais zoekt iemand die gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de club.

-Collège Prévert in Chalon-sur-Saône is op zoek naar 2 vrijwilligers die zich inzetten tegen het afhaken van leerlingen.

-Manege du Croux in Saint-Léger-sous-Beuvray heeft plaats voor een persoon die jongeren omgevingsbewust maakt.

Voor meer informatie: www.service-civique.gouv.fr

Ellen van der Stam

Bron: lejsl20151104