Vertaald uit het Frans naar het Nederlands uit le Journal du Centre 

Tekenbeten

De komende weken moet de telefoon-app Signalement Tique het mogelijk maken om tekenbeten, departement voor departement, in kaart te brengen.

Door de opwarming van de aarde worden zowel mensen als dieren steeds vaker door teken gebeten. De ziekteverschijnselen door een tekenbeet breiden zich overal in Frankrijk in een rap tempo uit. De nieuwe versie van de telefoon-app, die in 2017 werd geïntroduceerd in het kader van het CiTIQUE-programma van het Franse Nationaal Instituut voor Onderzoek voor Landbouw, Voeding en Milieu (INRAE), moet vanaf volgende maand helpen om de beten van deze mijt te inventariseren.

Een honderdtal beten in de Nièvre

Elk slachtoffer wordt gevraagd om mee te doen en de tekenbeet bij de wetenschappers van CiTIQUE te melden. Op die manier kunnen de medewerkers van CiTIQUE de kaart met besmettingen zo betrouwbaar mogelijk houden en worden de leefomstandigheden en leefomgevingen van deze mijten steeds beter in kaart gebracht.

De teken zullen de heropening van parken, tuinen en bossen na de lockdown geweldig vinden. Tussen 2017 en 2019 zijn er in de Bourgogne-Franche-Comté 1600 beten gemeld, waarvan bijna honderd in de Nièvre. Weinig natuurlijk, maar toch te veel, want deze kleine dieren kunnen maar liefst vijfenveertig bacteriën en parasieten dragen die besmettelijke ziekten met zich meebrengen.

Ziekte van Lyme

Zij liggen vooral aan de basis van de ziekte van Lyme. Het kan organen, de huid, maar ook de gewrichten en het zenuwstelsel aantasten. ‘Maanden tot jaren na de infectie kunnen er tertiaire verschijnselen optreden, zoals gewrichts-, huid-, neurologische, spier- of hartziekten’, volgens het Ministerie van Solidariteit en Volksgezondheid.

Volgens INREA: ‘De beste manier om te voorkomen dat je gestoken wordt, is om op de paden te blijven en om struiken, varens en hoog gras te vermijden. Ook is het aan te raden om lange kleren te dragen die armen en benen bedekken, een hoed op te zetten, de onderkant van de broek in sokken te stoppen, en het hemd in de broek. Lichtgekleurde kleding maakt het makkelijker om teken te herkennen.’

Noot 1: CiTIQUE (een samentrekking van Citoyens et Tiques, burgers en teken) is een programma dat geleid wordt door wetenschappers die hun onderzoek willen openstellen voor burgers om zo de wetenschappelijke kennis sneller te verspreiden. CiTIQUE wil onderzoekers en burgers die geïnteresseerd zijn in teken en de ziekten die ze overdragen, bij elkaar brengen.

Noot 2: INREA, het Institut national de la recherche agronomique is een Frans onderzoeksinstituut dat zich toelegt op landbouwwetenschappen. Het werd opgericht in 1946 en is een openbare instelling voor wetenschappelijk en technisch onderzoek, onder het gezag van de ministeries van Onderzoek en Landbouw.

Aart Sierksma

Bron: Bientôt une carte des piqûres de tiques, ces acariens qui n’épargnent pas la Nièvre [Ludovic Pillevesse]

 

Een nieuwsbrief over de gemeenteraadsverkiezingen

Het Journal du Centre lanceert een nieuwsbrief Lettre de campagne tot de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 28 juni. Op deze manier worden elke week de belangrijkste punten van de verkiezingscampagne op een rijtje gezet. Je kunt de informatie gratis ontvangen in je mailbox.

Door de coronavirusepidemie zijn de verkiezingen twee en een halve maand onderbroken geweest. Nu wordt de gemeentelijke verkiezingscampagne dus weer hervat. In 34 gemeenten van de Nièvre is er in de tweede ronde nog wel wat te kiezen op zondag 28 juni. Waaronder met name Varennes-Vauzelles en Cosne-sur-Loire.

In de wekelijkse Lettre de campagne, die in z’n geheel gewijd is aan de verkiezingen, krijg je een kijkje achter de schermen en proberen ze de verschillende standpunten uiteen te zetten. Deze gratis digitale nieuwsbrief wordt geschreven en verzorgd door de journalisten van het Journal du Centre en geeft je alle nodige informatie om tot een goed besluit te komen voor 28 juni. Het wordt elke woensdagochtend verzonden.

De essentie in minder dan vijf minuten leestijd

De nieuwsbrief zal onderverdeeld worden in verschillende exclusieve rubrieken.

1. Bruit de la campagne blikt terug op de politieke gebeurtenissen van de afgelopen week en de kwesties die op het spel staan.

2.Séance de rattrapage geeft een terugblik in drie artikelen die je niet mag missen.

3.Vu des internets geeft een inkijkje in de campagne gezien vanaf het web en hoe kandidaten en gekozen functionarissen sociale netwerken gebruiken om te proberen de kiezers te overtuigen.

4. Chut c’est off zal ons een kijkje achter de schermen geven, oftewel wat speelt er zich af in de keuken en vooral in de achterkamertjes!

5. Tot slot zal Pass Your Code ingaan op de kieswet, evenals op informatie over de campagne op nationaal niveau.

Lettre de campagne wordt een hele uitdaging: de essentie van de gemeenteraadsverkiezingen in de Nièvre, in minder dan vijf minuten lezen! Om je te registreren hoef je alleen maar je e-mailadres in te vullen.

Aart Sierksma

Bron: “Lettre de campagne”, la newsletter sur les municipales, revient jusqu’au second tour

De flora in de Nièvre verandert

De Bourgondische delegatie van het Nationaal Botanisch Conservatorium in Saint-Brisson houdt een Atlas Flore Bourgogne (verspreidingsatlas) bij en kan maar tot één conclusie komen: de biodiversiteit is de laatste jaren drastisch afgenomen.

De wilde flora van de Bourgogne bestond uit 2043 inheemse en uitheemse soorten. Na 1990 zijn er nog maar 1679 gezien. De rest wordt beschouwd als uitgestorven. Van die 1679 zijn 398 soorten uiterst zeldzaam.

Wat verdwenen is

In de Nièvre zijn verschillende soorten sinds 1990 niet meer gezien. Dit zijn onder andere de streepvaren (Asplenium foreziense),

de zware dreps (Bormus grossus),

de gekroesde rolvaren (Cryptogramma crispa),

en de heide-ereprijs (Veronica Dillanii).

De redenen

Deze achteruitgang kan gestopt worden door verschillende veranderingen door te voeren. Menselijke activiteiten en de landbouw komen als eerste in aanmerking voor aanpassingen. Als je het land op een andere manier gebruikt, verandert daardoor ook de plantengroei’, legt Eric Federoff, een botanicus van het Nationaal Plantenconservatorium, uit.

Hoe zit het met de rol van de opwarming van de aarde

Moeilijk te beoordelen voor het Nationaal Botanisch Conservatorium op dit moment. Maar droogte en hittegolven kunnen gevolgen hebben. ‘De analyses van de mogelijke gevolgen van de zomers van 2018 en 2019 zijn nog niet klaar. Maar ons gevoel wat dat betreft is, dat de opeenvolging van dergelijke hittegolven van grote invloed zou kunnen zijn. Zeker als je het bekijkt op korte termijn en dan specifiek op de veranderingen van de biodiversiteit van open kruidachtige omgevingen, weiden in het bijzonder’, aldus Eric Federoff.

Wat is er aan het licht gekomen

Sommige planten, zoals de mariadistel,

die historisch gezien verder naar het zuiden is te vinden, zijn nu in de Nièvre. ‘Je kunt ze zien in de velden. Ze gedijen goed als het warm is. We hebben het al opgemerkt in 2003 en vorig jaar opnieuw,’ zegt Eric Federoff.

In de Nièvre zien we dat bepaalde planten langzaam maar zeker naar het noorden oprukken, zoals de alsemambrosia,

die nu in de Morvan voorkomen. Dit is een van de vier uitheemse soorten die in de Bourgogne een probleem vormt, samen met de teunisbloem,

de witte acacia

en de Japanse duizendknoop.

Deze planten hebben gevolgen voor de economie, het milieu en de volksgezondheid. ‘Uitheemse soorten vormen de derde grootste bedreiging voor de wereldwijde biodiversiteit na de vervuiling van het milieu en de overexploitatie zoals buitensporige jacht op wilde dieren, overmatig kappen van brandhout, overbegrazing en uitputting van landbouwgrond. Ze zijn verantwoordelijk voor de helft van alle geregistreerde verdwijningen.’

Hoe zit het met de bossen van de Nièvre

Het Nivernais-plateau bestaat voornamelijk uit wintereiken. Het klimaat, de bodem en het handelen van de mens hebben de ontwikkeling ervan bevorderd. ‘De wintereik is een, wat men noemt, zeer plastische soort. Hij groeit eenvoudig op zo’n beetje iedere ondergrond en is goed bestand tegen klimaatverandering’, zegt Marc Lefauvre, directeur van het Office national des forêts Bourgogne Ouest. ‘Naast de wintereiken groeien hier veel beuken. De beuk houdt van koelte, schaduw en vochtigheid. Alles wijst erop dat de beuken veel te lijden hebben van de opwarming van de aarde. Als er nog zo’n derde jaar op rij bijkomt, zal deze soort misschien wegkwijnen.’

In de Morvan vinden we de gewone spar, de zilverspar 

en de douglasspar.

De eerste twee worden bedreigd. ‘De omstandigheden tot 2010 waren goed, maar de laatste jaren met de droogte en de hitte is de populatie verzwakt en is er veel schorsval.’

Het Office national des forêts Bourgogne Ouest bevindt zich nu in een periode van bezinning. ‘We doen onderzoek, maar hebben nog niet alle antwoorden. Vroeger hielden we ons vooral bezig met de theoretische kant van de klimaatverandering. Op dit moment kunnen we daadwerkelijk zien dat er van alles gebeurt. We denken dat we al in 2030 een verandering in het landschap zullen zien. Maar in welke mate? Wat voor verandering?’

Aart Sierksma

Bron: Par l’action de l’homme ou le changement climatique, la flore nivernaise se modifie au fil du temps [Anne-Charlotte Eveillé]

Weinig of geen Nederlanders verwacht in de Morvan

Ondanks het begin van de schoolvakanties en het goede weer, denken de Nederlanders die in de Morvan wonen niet dat er veel landgenoten naar de Nièvre zullen vertrekken.
De schoolvakanties in Nederland begonnen op 25 april en sommige mensen vragen zich af of er misschien Nederlanders naar de Morvan komen. Deze bezorgdheid komt voort uit de tegenstrijdige informatie over de inperkingsmaatregelen in Nederland.

Verschillende burgemeesters verzetten zich tegen toeristische verhuur

De Nederlandse autoriteiten hebben de lockdown gebaseerd op een vrijwillig isolement en op zelfdiscipline van de bevolking om maatregelen op het gebied van afstand en gezondheid ten uitvoer te brengen. ‘Er is mooi weer voorspeld in Nederland. We zullen zien hoe de mensen zich gedragen bij mooi weer en of de regels zullen veranderen’, zegt Nettie, Morvandelle met hart en ziel.
Maarten Stroes, een inwoner van Saint-Honoré-les-Bains, die regelmatig contact heeft met de medische wereld, zegt: ‘De Nederlandse artsen zijn geleidelijk aan van mening veranderd. Dwangmaatregelen bewijzen, net als in Frankrijk, hun doeltreffendheid.’ Hij vreest voor zijn land, dat 17 miljoen inwoners heeft en ongeveer net zo groot is als de Bourgogne.
Wat de komst van hun landgenoten naar Frankrijk betreft, kan niet één van de Nederlanders die wij spraken zich daar iets bij voorstellen. En als dat wel gebeurt zouden zij zich daar als eerste enorm over opwinden. ‘De regering raadt het trouwens sterk af. Er zijn grenscontroles en controles op de snelwegen. De kans is nagenoeg nihil dat ze komen, tenzij ze een professionele reden hebben’, zegt Maarten Stroes.
Bovendien zijn verschillende burgemeesters gekant tegen toeristische verhuur tijdens deze lockdownperiode. Daniel Martin, burgemeester van Onlay, is formeel: ‘De Nederlanders die op dit moment in de Morvan zijn, zijn voor de lockdown aangekomen. De Nederlandse inwoners in onze gemeente die voor de lockdown vertrokken zijn – bijvoorbeeld om hun familie te bezoeken – zijn niet eens teruggekomen om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.’
Nettie benadrukt: ‘Ik ben heel erg blij om hier te zijn en ik moet de regels die van kracht zijn in het land waar ik graag verblijf nauwgezet respecteren, dat lijkt mij heel normaal.’
Aart Sierksma
Bron: Confinement, contrôles aux frontières… : peu ou pas de Néerlandais attendus dans le Morvan [Frédéric Lonjon]

Een Franse kok in Amsterdam

30 maart 2020/in Nièvre (58), Vertaald uit ljdc /door Aart Sierksma

De 24-jarige Thomas Demuth, geboren in Clamecy, is chef-kok in het bekende Amsterdams restaurant de Gouden Reael en probeert het hoofd te bieden aan de pandemie die ook het land waar hij de afgelopen twee jaar heeft gewoond, heeft getroffen. ‘Tien dagen rust thuis is nieuw voor mij,’ legt hij uit. ‘Ik hou een strak ritme aan. Ik kook veel thuis en kom absoluut niet meer buiten. Mijn leveranciers van het restaurant komen me bevoorraden met groenten, vlees en vis, zodat ik me er wel doorheen sla.’

We leven in afzondering

Hij erkent dat de situatie natuurlijk niet eenvoudig is op dit moment. ‘Ik ben bij mijn vrouw en mijn kat, we hebben een klein huis met een tuin in Amsterdam. We leven zo goed als in afzondering. Ik werk aan nieuwe recepten, ik kijk wat films, ik speel ook online spelletjes met mijn vrienden in Frankrijk en ik heb voortdurend contact met mijn ouders, mijn vader die wijnmaker is in Tannay, mijn broer, mijn familie en vrienden in Clamecy en in de rest van Frankrijk.’

Thomas is meestal zeer actief, maar heeft nu het gevoel dat zijn wereld volledig op de kop staat. ‘Ik vermijd het huis te verlaten uit respect voor anderen. Ik wil het virus niet krijgen, laat staan aan iemand anders geven. Ik neem dit heel serieus.’ Hij heeft ook permanent contact met een andere Clamecycois in Amsterdam, François Guenot, hoofd banketbakker van de Caron Group. ‘We steunen en helpen elkaar. We zitten hier in Amsterdam niet in quarantaine, er is heel weinig controle. Ik vind het jammer dat er ondanks de instructies nog steeds mensen en kinderen op straat zijn. Nederland kiest voor een ander systeem dat de economie niet te zeer ondermijnt. Het is beter, volgens de deskundigen hier, om het virus te krijgen en om er daarna immuun voor te zijn. Ik hoop dat deze epidemie snel voorbij is.’

Aart Sierksma

Bron: Cuisinier à Amsterdam et confiné, le Clamecycois Thomas Demuth prend son mal en patience [Pierre Brérard]

De gemeenteraadsverkiezingen (Vragen van kinderen)

Waar is de burgemeester voor? Wie kan burgemeester worden? Hoeveel verdient een burgemeester?

Frankrijk heeft een president, de gemeente heeft… een burgemeester die om de 6 jaar door de inwoners wordt gekozen. Deze verkiezingen, die gemeenteraadsverkiezingen worden genoemd, vinden plaats op zondag 15 en 22 maart 2020. Om te kunnen stemmen moet je ten minste 18 jaar oud zijn, ingeschreven staan op de kiezerslijst van de gemeente en met je kiezerskaart en identiteitskaart komen. Let op: de burgemeester is de populairste gekozen vertegenwoordiger van de Fransen, omdat hij ook de dichtstbijzijnde is.

De burgemeester runt de gemeente (per 1 januari 2019 waren dat er 34.979), maar hij of zij staat er niet alleen voor. Hij of zij wordt geholpen door gemeenteraadsleden (des conseillers municipaux), waaronder zijn of haar plaatsvervangers (ses adjoints), die samen de verschillende taken verdelen: wegen, scholen, kinderopvang, geldzaken, verenigingen, afvalscheiding, het milieu… Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente.
Wat een burgemeester kan beslissen (afhankelijk van het geld dat hij heeft) met het akkoord van de gemeenteraad: een stoep repareren, een theaterfestival organiseren, materiaal voor de school kopen, geld geven aan verenigingen, de bibliotheek renoveren, een kinderopvang regelen, een speeltuin aanleggen, een besluit nemen om het maaien van het gazon op zondagochtend te verbieden… Hij sluit ook huwelijken, ondertekent vergunningen om een huis te bouwen, een garage… Hij zorgt voor de veiligheid van de bewoners: hij is degene die de hulpdiensten organiseert in geval van een overstroming of brand. Hij vertegenwoordigt de staat en moet de wetten van het land handhaven. Op het stadhuis (of gemeentehuis) worden ook geboorten en sterfgevallen aangekondigd. Hij neemt ook beslissingen over verkeer en parkeren.

Waar komt het geld van de gemeente vandaan?

De inwoners van een gemeente betalen belasting. Dit geld wordt gebruikt voor het schoolvervoer, de kantines, de scholen, het schoonmaken van de wegen… De staat geeft ook geld en sommige gemeenten lenen ook geld.

Wie kan burgemeester worden?

Om burgemeester van je gemeente te worden, moet je een man of een vrouw zijn die op de eerste dag van de verkiezingen minstens 18 jaar oud is, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente of daar je belastingen betalen. Je moet ook tijd hebben en mensen vinden om een kieslijst op te stellen.

Wordt de burgemeester betaald?

We noemen dat compensatie. Hoe groter de gemeente (en dus de werklast), hoe meer geld de burgemeester krijgt. Voor gemeenten met minder dan 500 inwoners ontvangen de burgemeesters 646 euro bruto per maand. Het salaris stijgt tot 1.178 euro voor burgemeesters van gemeenten met tussen 500 en 999 inwoners en vervolgens tot 3.421 euro voor een gemiddelde stad van 50.000 inwoners. Boven de 100.000 inwoners stijgt het salaris naar 5.512 euro. Uitzonderingen zijn Parijs, Lyon en Marseille Hier krijgen de burgemeesters tussen de 8.137 en 8.650 euro.

Kinderen in de gemeenteraad?

Sommige steden zijn bezig met het opzetten van kinder- of jeugdraden. Hier kunnen kinderen discussiëren, met ideeën komen en projecten voorstellen. Een plek om te leren over burgerschap en democratie! Je moet bij de gemeentehuizen nagaan of jouw gemeente een gemeentelijke jeugdraad heeft ingesteld.

Woordenlijst

Bureau de vote (Stembureau)
Hier wordt de stemming gehouden, op het stadhuis, in een school, in een gymzaal…

Bulletin de vote (Stembiljet)
Dit is het blad waarop de naam van de kandidaat (of de lijst van kandidaten) is geschreven.

Isoloir (Stemhokje)
Het is een afgesloten hokje met een gordijn waar de kiezer zijn stembiljet uit het zicht van anderen kan invullen.

Assesseurs (Stembureauleden)
Personen die de voorzitter van het stembureau helpen.

Dépouillement (de stemmen tellen)
Dit is het moment aan het einde van de dag, na het sluiten van het stembureau, waarop de enveloppen worden geopend om de stembiljetten te tellen.

Aart Sierksma
Bron: Dis, maman (ou papa), c’est quoi les municipales? [Florence Chédotal]

Langue de bois en langue de coton

Samenbouwen, synergie, structurerend project, multifactoriële aanpak, gecoördineerde reacties… Allemaal lege woorden die eigenlijk niets zeggen en waarvan we graag een concrete beschrijving wensen’, zegt Samir Bajric, hoogleraar taalkunde aan de Universiteit van Bourgogne, die probeert de raadselachtige begrippen uit de titel te ontcijferen.

Vooral tijdens verkiezingscampagnes zijn er mooie voorbeelden van te horen. Ze worden vaak bedacht door specialisten die onze gekozen vertegenwoordigers voorzien van speeches. Maar ook lokale politici, vertegenwoordigers van verenigingen en bedrijven maken gretig gebruik van dit soort understatements. Holle frasen aangevuld met modieus taalgebruik zorgen er voor dat lezers, toehoorders en gesprekspartners steeds vaker afhaken.

François Diot, raadslid in Nevers, mag graag op Facebook de spot drijven met de gebruikers van dit soort taalgebruik. Het laatste voorbeeld tot nu toe is de stemming in de raad over: het protocol voor het industriegebied van Nevers Val de Loire in het kader van een strategie van industriële herovering en territoriale ontwikkeling. Wie het snapt, mag het zeggen. ‘Dit soort voorstelling van zaken wil graag de indruk wekken dat wij (de gezagsdragers) er wel voor zorgen dat alles in orde komt. Holle woorden als parels aaneengeregen’.

De uitdrukking langue de bois is in de 20e eeuw ontstaan en hieruit is weer de uitdrukking langue de coton voortgekomen. De eerste komt voor in zo’n beetje alle Europese talen. In het Nederlands noemen we het: om de hete brij heendraaien. De tweede (langue de coton) komt bijna alleen in de Franse taal voor. Het verschil tussen die twee is eerder een kwestie van mate dan van inhoud. De langue de bois komt veel vaker voor dan de langue de coton.

Wat is het verschil tussen die twee        Samir Barjric

Het gebruik van langue de bois zou je het beste kunnen omschrijven als een ontwijkingsstrategie, een manier om met woorden een ontsnappingsroute te vinden. Het staat dicht bij politieke correctheid. Het politiek discours is de bakermat van het gebruik van langue de bois, want politiek is vaak de kunst van het ontmoedigen, maar ook van het overtuigen en soms van het verdrinken van de vis’. Marc Baratin, professor linguïstiek, schreef: ‘Wie de taal beheerst, beheerst de wereld.

Met het gebruik van langue de coton gaan we een stap verder, een stap in het vermijden van het essentiële. Met langue de bois kun je nog vermijden te zeggen wat je dwars zit, om de hete brij heendraaien. Met langue de coton verzand je in deze vermijding door allerlei voor de hand liggende termen te gebruiken en dus eigenlijk niks te zeggen. Een voorbeeld: Franse vrouwen en mannen willen zo comfortabel mogelijk leven.’

 

Hoe verklaart u het feit dat dit eigenlijk een vorm van misleiden is

Het gebeurt over de hele wereld. Het werd gepopulariseerd in de tijd van de voormalige Sovjet-Unie. In de jaren tachtig bleek na uitgebreid onderzoek echter dat de effectiviteit ervan afnam. De mensen van nu, gezegend met individuele vrijheden en vrijheid van meningsuiting, willen niet meer voor de gek gehouden worden. Zij willen begrijpen wat er gezegd wordt en slikken niet alles meer voor zoete koek. Langue de coton komt minder vaak voor dus. Als een welbespraakte politicus nu gebruik maakt van langue de coton, neemt hij een groot risico. De mensen zullen snel doorhebben dat ze voor de gek worden gehouden.’

Waarom gebruiken politici ze zo veel

Interpretatie wordt moeilijker als er betekenisloze woorden worden gebruikt. Een toespraak kan bewust moeilijk te begrijpen zijn voor de toehoorders. We noemen dit manipulatie van de massa. Als een administratieve tekst ondoorzichtige termen gebruikt, zal de gemiddelde burger deze niet kunnen interpreteren. Deze manipulatie kan opzettelijk zijn. Een gekozen politicus kan met opzet het essentiële willen verbergen, maar het kan ook zijn dat hij het, zonder het te weten, overgenomen heeft van een ander. De president van de regio Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, blinkt uit in de kunst van de langue de coton. Lees haar recente tweet: ‘Al het beleid dat ik voer gaat over het feit dat iedereen in deze samenleving erbij hoort. Broederschap voor iedereen’. We kunnen het alleen maar met haar eens zijn. Ook bedrijven bedienen zich vaak van dit soort taalgebruik: ‘Onze verwijzing naar de doelstellingen van duurzame ontwikkeling wordt sterk bevestigd in al ons overheidsbeleid, gevolgd door een proces van extrafinanciële beoordeling, waarbij het gewest nu proactief is’. Vertaling alstublieft!!’

Nog een paar voorbeelden       

Plan voor behoud van werkgelegenheid. Beter bekend als het sociaal plan. Het is inderdaad moeilijk om tegen een plan in te gaan dat zich voordoet als het willen behouden van werkgelegenheid, terwijl het in werkelijkheid de bedoeling is dat er banen verdwijnen.

Werkgelegenheidscijfers. Er wordt niet langer gesproken over werkloosheidscijfers zoals we dat enkele jaren geleden in de pers lazen. Bovendien hebben de overheidsdiensten het in hun kwartaalstatistieken nooit over werklozen, maar over werkzoekenden.

Werknemers. In het bedrijfsleven zijn werkgevers en werknemers nu medewerkers. Een verzachtende gedachte die bedoeld is om de relatie van ondergeschiktheid tussen de twee te verkleinen.

Kansarmen. Dit is meer ‘politiek correct’ dan praten over armen.

Aart Sierksma

Bron: Langue de bois et langue de coton : quelles sont ces langues que manient si bien nos dirigeants

Fanny Delaire

Steeds meer schade door reeën

2 december 2019/in Nièvre (58), Vertaald uit ljdc /door Aart Sierksma

Caroline Garnier heeft een boomkwekerij in Alligny-en-Morvan en is aan het einde van haar latijn. Ze vertelt haar frustraties aan iedereen die het horen wil.
Met haar roze laarzen, gelakte nagels en bloemen in haar haar laat ze zien wat de reeën aanrichten. Gepassioneerd legt ze uit dat zij iedere dag met haar voeten in de klei staat te werken. ‘We zaaien, we verplanten, we snoeien. Hier doen we alles van A tot Z nog met de hand.’
Maar op dit moment kan deze boomkweker haar woede niet langer bedwingen. ‘Er komen meer en meer reeën. Ze ruïneren veel van onze bomen. Ik weet niet meer wat ik moet doen.’

We kunnen niet de hele Morvan omheinen

Ze slaagde er in om een ontmoeting te organiseren met de jagersvereniging in Alligny-en-Morvan. ‘Ik heb ze verzocht om meer reeën af te schieten,’ zegt ze. ‘Ja, ik weet het, het klinkt misschien schokkend. Het zijn heel schattige dieren. En veel mensen zullen mijn verzoek niet begrijpen. Maar wij wonen hier. Wij werken hier en wij zorgen voor brood op de plank in de Morvan. We hebben een relatief klein bedrijf in deze branche en hebben daardoor niet dezelfde mogelijkheden als een aantal grote sparrenproducenten. Sommigen hebben ervoor gekozen om overal afrasteringen te plaatsen, maar daar ben ik geen voorstander van. We kunnen toch niet de hele Morvan afsluiten? En daarbij komt ook nog eens dat dat voor enorme extra kosten zou zorgen’.

Welke oplossingen zijn er nog

‘Er is ons verteld dat we de stammen moeten beschermen, en dat doen we ook. Met natuurlijke afstotende producten. Maar dat is niet genoeg! Hetzelfde geldt voor de knoesten op de stam. In het begin was dit nog afdoende, maar nu niet meer. En je kunt niet overal en altijd aanwezig zijn. De populatie reeën is nu zo toegenomen dat eigenlijk niets meer werkt. En doordat steeds meer collega-kwekers hun kwekerijen omheinen, zien wij het aantal reeën verder toenemen op de sparrenvelden die niet omheind zijn. Een vicieuze cirkel’.
Caroline Garnier ziet geen uitweg meer en haar woede wordt alleen maar sterker. ‘We zijn nog niet één keer gecompenseerd. Niets. Nul subsidie voor de schade van het wild’.

De burgemeester van Alligny, Marie-Christine Grosche, zelf ook een boomkweker, bevestigt het verhaal van Caroline Garnier: ‘Wij behandelen geen schadeclaims meer. Het heeft geen enkele zin. Het is erg ingewikkeld en als je de ene hebt afgehandeld ligt de volgende al weer op je bureau. Daar hebben we geen tijd meer voor. De jagers vragen ons om een jachtplan te maken, maar wij zijn geen jagers’.
‘Jagers houden het ook af, omdat ze liever op wilde zwijnen jagen dan op reeën. Dat vinden ze belangrijker’, zegt Caroline Garnier.
Ondanks de kritiek hebben de jagers toch de uitnodiging voor een ontmoeting op het gemeentehuis van Alligny-en-Morvan aangenomen. Yanis Lemaître, voorzitter van de jachtvereniging, was aanwezig.

We zijn met steeds minder

‘De situatie van de jagers is nogal gecompliceerd. Er is steeds meer kritiek op ons, niemand wil ons nog. Daarom zijn we erg blij met deze ontmoeting’, zegt Yanis spottend. ‘We worden nou niet bepaald echt gewaardeerd. En bovenal zijn we, zoals trouwens voor de hele Nièvre geldt, steeds minder talrijk’.

Ondanks de vijandige sfeer, komt Yanis Lemaître toch met enkele oplossingen: ‘De reeënpopulatie lijkt me niet overdreven groot. Maar, ik hoor dat er schade is. Ik kan lokale jagers motiveren om meer reeën te schieten. In het jachtplan voor de komende twee seizoenen, d.w.z. tot 2021, zouden we meer reeën kunnen oogsten bovenop het reeds geplande aantal’.


En Yanis Lemaître gaat nog een stapje verder: ‘De overheid moet ook iets doen om deze bedrijven tegen het wild te beschermen. Dit kan niet alleen de verantwoordelijkheid van de jagers zijn. De overheid doet er alles aan om iedereen te beschermen, waarom niet iets extra’s voor de producenten van de Morvan-sparren?’
Een vraag die ook bij Caroline Garnier voor op de tong ligt. Maar ze kent het antwoord al. Het zal niets aan haar huidige situatie veranderen.

Aart Sierksma

Bron: Ras-le-bol dans le Morvan où les chevreuils font des dégâts de plus en plus importants dans les cultures de sapins [Laure Brunet]

Nieuwe veiligheidsnormen rond de kerncentrale Belleville-sur-Loire

11 november 2019/in Nièvre (58), Vertaald uit ljdc /door Aart Sierksma

De prefectuur van de Cher heeft nieuwe normen vastgelegd in een toekomstig speciaal actieplan voor de kerncentrale van Belleville-sur-Loire. In dit interventieplan (PPI) staat wat de nucleaire risico’s zijn voor de bevolking rond de kerncentrale. Het plan zal binnenkort van toepassing zijn voor de gemeenten tot 20 kilometer rond de kerncentrale. Met het besluit tot goedkeuring van de nieuwe normen, hebben elf gemeenten in de Nièvre deze uitgebreide veiligheidszone van tien tot twintig kilometer geïntegreerd. In totaal maken negentien gemeenten in de Nièvre er deel van uit.

Wat zegt het huidige PPI?

Wat betreft crisisbeheersing onderscheidt het PPI twee fases:
De eerste wordt omschreven als de reflexfase. Deze treedt in werking als er een situatie van onmiddellijk gevaar het hoofd moet worden geboden.
De tweede wordt de gecoördineerde fase genoemd. Deze wordt van kracht als er sprake is van een langer durende crisis.
Als er een situatie ontstaat waarbij geen nucleair risico is voor de bevolking, wordt de PPI niet geactiveerd, maar zorgt de prefect van de Cher voor een 24-uurs bewakingsdienst.

In geval van een nucleair ongeluk, dat binnen zes uur een radioactieve straling kan veroorzaken, wordt het PPI door de centrale overheid in fase één geactiveerd. Nog voordat de exacte oorzaak bekend is, wordt het alarm ingeschakeld en gaat er een sirene af. Binnen een straal van 2 km rond de kerncentrale (Neuvy-sur-Loire voor de Nièvre) wordt de bevolking opgeroepen naar de media (radio, tv, sociale media) te luisteren en naar binnen te gaan. Het gebied wordt afgezet en de radioactiviteit wordt gemeten. Vervolgens kan er een waarschuwing verzonden worden die de bevolking oproept om jodiumtabletten in te nemen. Deze fase duurt slechts enkele uren en eindigt met een besluit van de overheid, bestaande uit ofwel het opheffen van het noodsituatie of een besluit tot evacuatie.

Als er een ongeluk plaatsvindt, waarbij radioactieve straling over een langere periode (meer dan zes uur) te verwachten valt, wordt het PPI in fase twee geactiveerd. De te ondernemen acties worden dan bepaald aan de hand van de gebeurtenis. De overheid kan dan een evacuatie opleggen binnen een straal van 5 km (Annay en La Celle-sur-Loire voor de Nièvre) rond de kerncentrale.

In het geval van een ernstig ongeluk verwijzen de gemeenten in een cirkel van 20 km rond de centrale naar hun gemeentelijke veiligheidsplannen (PCS). Deze PCS beschrijven ‘de organisatie om te zorgen voor waakzaamheid, informatieverstrekking, bescherming en ondersteuning van de bevolking tegen een eventuele aanval’. Ze beschrijven ook het individuele en collectieve gedrag dat moet worden opgevolgd, geven een lijst van veilige schuilplaatsen aan en beschrijven de waarschuwingsmiddelen ( sirene, alert via sociale media).

Bovendien kan een jodiumdistributie tot 20 km rond de centrale worden georganiseerd. Het organisatieplan (Orsec), opgesteld door de prefectuur van de Nièvre in 2013 voor de gemeenten Donzy, Nevers, Saint-Pierre-le-Moutier, Decize, Luzy, Moulins-Engilbert, Château-Chinon, Montsauche-Les Settons, Corbigny, Clamecy, Prémery en La Charité-sur-Loire, voorziet in twaalf jodiumdistributiebureaus in geval van een nucleair ongeluk. In dit geval worden dozen met jodiumtabletten verzonden vanuit het distributiebureau.

Nieuwe jodiumdistributiecampagne

Bewoners in de omgeving van de kerncentrale kunnen preventief jodiumtabletten verkrijgen. De vorige distributiecampagne dateert uit 2016: tegen een opnamebon konden bewoners en beheerders van openbare instellingen jodiumtabletten ophalen bij de apotheek. Elf apotheken in de huidige omtrek hebben een beperkte voorraad jodiumtabletten.
Jodium verzadigt de schildklier zodat het radioactieve jodium dat tijdens een nucleair ongeluk in de lucht wordt vrijgegeven, niet door deze klier wordt geabsorbeerd. Het kan kanker veroorzaken, maar ook de groei van kinderen en adolescenten remmen.

Aart Sierksma

Bron: Nouveau périmètre de sécurité autour de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire : qu’est-ce que cela change pour les communes concernées ?[Fanny Delaire]

Het gebruik van pesticiden

21 oktober 2019/in Nièvre (58), Vertaald uit ljdc /door Aart Sierksma

Boeren in de Nièvre maken geen overmatig gebruik van pesticiden, zoals blijkt uit een kaart gepubliceerd door de krant Le Monde over het gebruik van de meest giftige producten.

‘De Nièvre staat er goed op’ Dat is wat Didier Ramet, voorzitter van de Landbouwkamer van de Nièvre, als eerste te binnen schiet als hij het kaartje van Frankrijk ziet. Le Monde heeft onlangs een onderzoek, uitgevoerd door ANSES (Nationaal Agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) over het gebruik van pesticiden in 2017 gepubliceerd. Pesticiden die gekwalificeerd worden als de gevaarlijkste voor de gezondheid en het milieu.

Op het kaartje is te zien dat de boeren in de Nièvre hun landerijen niet of erg weinig met deze pesticiden behandelen. ‘De Nièvre heeft veel veeteelt, met veel weilanden. We verbouwen hier weinig producten zoals planten, bloemen, groente en fruit waarvoor veel herbiciden en insecticiden worden gebruikt’, legt Stéphane Aurousseau, de president van de Departementale Federatie van Boerenbonden (FDSEA), uit. ‘In het noorden van het departement, het land met de wijngaarden en graanvelden, ligt het gebruik wel een stuk hoger. Tussen de 1 en 1.85 behandelingen per hectare. Maar dit laatste cijfer, het maximum in de Nièvre is in de buurt van Breugnon, Corvol-l’Orgueileux en Tracy-l’Orgueilleux, is verre van het landelijke niveau waar 2 tot zelfs 5 behandelingen de norm is’.

Controversieel

Het onderwerp pesticiden is een zeer controversieel onderwerp waarover de landbouwsector en de overheid transparant wil communiceren met de bevolking. Ze zijn van plan binnenkort een handvest te ondertekenen, waarin het gebruik van dit soort producten komt te staan. ‘In dit handvest kunnen de inwoners zien wat de luchtkwaliteit in hun omgeving is. We zullen hierin ook onze aanbevelingen formuleren’, zegt Daniel Barbier, de voorzitter van burgemeesters van de Nièvre. ‘Het zou natuurlijk het makkelijkst zijn om alles te verbieden, maar niet alles is even gevaarlijk’.

Na zes maanden nadenken resulteerde het voorbereidende werk van de verschillende partners in de wens om verwaarloosde heggen opnieuw aan te planten, om zo de verspreiding nog preciezer in kaart te kunnen brengen. ‘Ook de data en tijden van behandelingen moeten op een rij gezet worden om uit te vinden wat de minst schadelijk momenten zijn voor de bewoners in de omgeving, de leerlingen van de scholen, de bewoners van de bejaardenhuizen, de patiënten van de ziekenhuizen, enzovoorts’, voegt Daniel Barbier eraan toe. ‘De toekomstige ondertekenaars gaan toezien op naleving van de opgestelde regels’.

‘We boeken voortdurend vooruitgang’, zegt Stéphane Aurousseau. ‘We weten bijvoorbeeld dat nachtbehandelingen minder producten vereisen vanwege een hogere luchtvochtigheid. Dat is dus veel efficiënter. Er is nog veel winst te halen, maar we moeten wel rekening houden met het feit dat er al veel producten verboden zijn in Frankrijk. Bijna duizend gevaarlijke producten zijn al tien jaar lang verboden’.

Het manifest zou eind 2019 kunnen worden ondertekend.

Aart Sierksma

Bron: La Nièvre à l’abri d’une utilisation excessive des pesticides [Ludovic Pillevesse]