Experiment met schooluniformen in Nevers

Nevers, een Cité Educative, heeft zichzelf aangemeld voor een experiment met schooluniformen. Dat meldde het Journal du Centre.

Het experiment, opgezet door de Franse minister van onderwijs, gaat dit voorjaar of na de zomervakantie van start en duurt twee jaar. Het betreft in Nevers 80 tot 100 basisschoolleerlingen (CP tot en met CM2). Steden en regio’s elders in Frankrijk stelden zich al eerder kandidaat. In de Yonne heeft de lerarenvakbond zich tegen het experiment uitgesproken.

Vorig jaar deed de minister een oproep aan alle publieke en private scholen, zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, om op grote schaal mee te doen aan het experiment zodat de uitkomsten een representatief beeld zouden geven.

Hoe het uniform eruit ziet, is nog niet bekend. De staat zou de helft van de kosten, € 200 per leerling, betalen. In de media wordt gesproken over een set van vijf polo’s, twee truien en twee pantalons. Scholen zouden daarin zelf keuzes mogen maken.

Voorstanders verwachten dat het uniform de ongelijkheden tussen leerlingen verkleint, het pesten vermindert en zorgt voor een betere cohesie binnen de scholen. Tegenstanders vinden dat met de uniformeren problemen in het onderwijs worden gemaskeerd. Zij willen kleinere klassen, meer vangers en een beter Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED, netwerk van gespecialiseerd hulp voor kinderen met problemen). Dat het experiment niet voor alle scholen in Nevers geldt, wordt door sommigen als stigmatiserend ervaren.

Na twee jaar wordt geëvalueerd wat de impact van de uniformen is op het schoolklimaat en op het werk van de leerlingen.

Foto: ©Prostooleha on Freepik
Tekst: Myra PRINSEN